Banner Poland UM 2017

ZAPROSZENIE

22-23 października 2019

Poznań, PL

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na kolejne Spotkanie Użytkowników, które jak zawsze, odbędzie się w Poznaniu, w dniach 22-23 października 2019.

Jak dotychczas, spotkanie to będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami, przekazaniem uwag a także do zapoznania się z nowościami w dziedzinie aparatury naukowo-badawczej. To wszystko czyni nasze spotkania wyjątkowymi, dlatego też gorąco zachęcamy do udziału.

Informacje i szczegóły

Pragniemy poinformować, że tegoroczna edycja Spotkania odbędzie się w hotelu Andersia w Poznaniu. Prosimy o potwierdzania chęci udziału oraz informacji o planowanych wystąpieniach (wykład - 20 minut, komunikat – 10 minut), co pozwoli nam na doprecyzowanie szczegółów programu.

Program

Szczegółowe informacje prześlemy na przełomie sierpnia i września.

Z poważaniem

Pracownicy Bruker Polska Sp. z o.o.

Co i kiedy

Wtorek, 22 października
rejestracja gości, wykłady, uroczysta kolacja

Środa, 23 października
wykłady, forum dyskusyjne, zakończenie

IBB Andersia Hotel
Andersia Tower Hotel Management Sp. z o.o.
Plac Andersa 3,
61-894 Poznań

Kontakt: bruker.polska@bruker.com

With the support of our local partner:

Bruker Polska Sp. z o.o.
ul. Budziszyńska 69
60-179 Poznań
tel.: +48 61 868 90 08
fax.: +48 61 868 90 96
email: bruker.polska@bruker.com
web: www.bruker.com

DZIEŃ I: 22.10.2019 r.

10:00 REJESTRACJA GOŚCI
11:30 POWITANIE Ewa Kotarska, Wojciech Kaźmierski, Adam Karpiński, Radosław Leszczyński
CHAIRMAN: prof. dr hab. Henryk Koroniak
Sesja I – “Quality Control, Screening, Imaging”
12:00 Adding Ion Mobility to fast and accurate Screening in Food and Forensics Applications Dr. Arnd Ingendoh – Bruker Daltonics
12:30 Analiza tworzyw sztucznych przy użyciu spektroskopii FTIR oraz techniki łączonej TGA- FTIR Wojciech Kaźmierski - Bruker Optics, Dr. Hilary Smogór - Netzsch GmbH
13:00 Preclinical Imaging on the move Dr. Jens Waldeck – Bruker Biospin
13:30 LUNCH
CHAIRMAN: prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
Sesja II – “Pharma & Biopharma”
14:30 Fourier 80 - Bruker´s new benchtop NMR Dr. Barbara Czarniecki – Bruker Biospin
News about NMR probes for applications in liquids and solids Dr. Stefan Steuernagel – Bruker Biospin
15:10 Full Characterization of Proteins, Peptides and Oligonucleotides by Mass Spectrometry Dr. Arnd Ingendoh – Bruker Daltonics
15:40 Zastosowanie spektroskopii FTIR oraz Raman w środowisku farmaceutycznym Wiktor Tomala – Bruker Optics
16:10 Przerwa Kawowa
CHAIRMAN: prof. dr hab. Marek Potrzebowski
Sesja III – “High-end Apps and R&D”
16:40 Innovative high-end R&D applications using Bruker vacuum FTIR spectrometers Dr. Denis Czurlok – Bruker Optics
17:00 Routine and extreme: Avance Neo Nanobay Console and 1.2GHz Dr. Christian Steffen – Bruker Biospin
17:30 timsTOFpro: Paradigm change for any kind of ‘Omics’ Studies Dr. Arnd Ingendoh – Bruker Daltonics
20:00 UROCZYSTA KOLACJA w Hotelu Andersia

DZIEŃ II: 23.10.2019 r.

CHAIRMAN: prof. dr hab. Piotr Młynarz
09:30 Bruker Daltonics – service team introduction David Burian – Bruker Daltonics
09:40 Prezentacja działu SLS firmy Bruker Biospin Dr Sven Augner, Dr Michał Ratajski
09:50 Identyfikacja mikroorganizmów przy użyciu MS MALDI-TOF Mgr Małgorzata Głowacka - Twardokęs
10:10 MALDI Biotyper- zastosowanie techniki MALDI TOF w laboratorium mikrobiologicznym Dr Andrzej Mikołajczak
10:25 Wykorzystanie techniki obrazowania MALDI MS białek i lipidów do rozróżnienia pomiędzy zdrową śluzówką a rakiem jamy ustnej Dr Marta Gawin
10:35 Zastosowanie spektroskopii FTIR w badaniach cienkich warstw wytwarzanych dla elektroniki 2D Mgr Małgorzata Możdżonek
10:45 Analiza strukturalna oraz procesów dynamiki molekularnej dużych białek w roztworze za pomocą wielowymiarowej spektroskopii NMR Dr Igor Zhukov
11:05 PRZERWA NA KAWĘ
11:30 Nie tylko myszy i szczury czyli o obrazowaniu MR skał roponośnych Prof. dr hab. Władysław Węglarz
11:50 Badania wiązania jonów niklu przez białko HypA Dr Szymon Żerko
12:00 The plurality in the unity. What do we know about guanidinium nitrobenzoate crystals on the basis of vibrational spectroscopy Dr hab. Marek Drozd
12:20 Wpływ dynamiki molekularnej na przewodnictwo protonowe w kompozytach mikro- i nanocelulozy z imidazolem Prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
12:40 The effect of bee venom peptides melittin, tertiapin, and apamin on the human erythrocytes ghosts Mgr farm. Eliza Matuszewska
12:50 Biomedyczne i analityczne zastosowania spektroskopii SERS” Prof. dr hab. Agnieszka Kamińska
13:00 Wykorzystanie techniki MALDI-TOF MS do różnicowania szczepów Enterococcus faecium Dr n. med. Tomasz Bogiel
13:10 LUNCH
14:00 Preparation of novel isotopically labelled standards of cyclosporin A via H/D exchange for quantitative LC-MS analysis Dr Remgiusz Bąchor
14:20 The use of NMR method in kidney transport monitoring Prof. dr hab. Piotr Młynarz
14:40 Proteomic analysis of barley mapping population subjected to drought identifies proteins with genotype×environment interaction and pQTLs Prof. dr hab. Maciej Stobiecki
15:00 Zastosowanie spektroskopii NMR w ciele stałym w mechsnosyntezie i analizie strukturalnej kokryształów farmaceutycznych Dr Marta Dudek
15:20 Five dimensional spectroscopy of immobilised proteins at ultrafast MAS Dr Jan Stanek
15:40 Wykorzystanie modyfikowanych chemicznie kwadrupleksów RNA w terapii antysensowej Dr Dorota Gudanis
16:00 Zastosowanie techniki FT-NIR to oceny wpływu napełniaczy glinokrzemianowych na kinetykę sieciowania żywic fenolowych Dr hab. inż. Beata Strzemiecka
16:10 Ionic conductivity studied by nuclear magnetic resonance Dr hab. Michał Bielejewski
16:30 ZAKOŃCZENIE I PODZIĘKOWANIE

The registrations are now closed.