World

Bruker Polska

Bruker Polska office

Bruker Polska Sp. z o.o. to autoryzowany przedstawiciel spółek: Bruker Biospin (NMR, EPR, MRI), Bruker Daltonics (MS) oraz Bruker Optics (FT-IR, Raman) działający od 2004 roku. Bruker Polska zajmuje się sprzedażą aparatury pomiarowej, a także oferuje wsparcie serwisowe i aplikacyjne.

Bruker Polska ze swoją długoletnią tradycją zapewnia najwyższą jakość usług serwisowych i aplikacyjnych, a bliskość macierzystych zakładów z Niemiec pozwala na szybkie i kompetentne realizowanie zadań związanych z instalacją i eksploatacją naszych przyrządów oraz umożliwia należyte przystosowanie ich do Państwa potrzeb. Naszym klientom i użytkownikom oferujemy szkolenia z zakresu obsługi spektrometrów, użytkowania oprogramowania i kursy aplikacyjne w siedzibie firmy w Poznaniu oraz w głównych oddziałach w Niemczech.

Podstawą działalności naszej firmy jest zawsze indywidualne podejście oraz dostosowanie proponowanych rozwiązań do potrzeb Klienta.

Dane kontaktowe:

BRUKER Polska Sp. z o.o.
ul. Budziszyńska 69
60-179 Poznań

tel: 061 868 90 08
fax: 061 868 90 96
e-mail: bruker.polska@bruker.com