HYPERION 3000 FTIR Microscope head

HYPERION 3000

HYPERION 3000 łączy obrazowanie FTIR ze spektroskopią punktową w jednym mikroskopie. Dwie odseparowane optyki wewnątrz mikroskopu gwarantują dokładny i wolny od zniekształceń obraz próbki na detektorze FPA (detektor ogniskowej matrycy) podczas obrazowania chemicznego, natomiast największa przepuszczalność światła jest osiągana gdy użytkowany jest detektor jedno punktowy.

Dzięki zastosowaniu detektora FPA w mikroskopie HYPERION 3000, możliwym jest pomiar do 16,384 widm obszaru do wymiarów 340 x 340 µm z rozdzielczością pikselową 2.7 µm. Przy analizach większych obszarów, obrazy IR są składane. Wyższe rozdzielczości przestrzenne są osiągane przez obiektywy z większą aperturą numeryczną (20x, 36x).

Obrazowanie FTIR umożliwia analizę próbek z rozdzielczością przestrzenną ograniczoną tylko przez długość fali zależną od dyfrakcji światła. W średniej podczerwieni MIR rozdzielczość około 2.5 µm (przy 4000cm-1) jest możliwa do uzyskania w trybie transmisyjnym i odbiciowym. Aby uzyskać wysoką rozdzielczość przestrzenną, rozdzielczość pikselową 1.1 µm pomiar wykonuje się modelem HYPERION 3000 z obiektywem 36x.

Rozdzielczość pikselowa w mikroskopie HYPERION 3000 w trybie transmisji i odbiciowym:

ObiektywPiksel w rozdzielczości
15x2.7 µm
20x2.0 µm
36x1.1 µm

 

 

Pozyskanie obrazu widzialnego próbki, wybór obszaru do pomiaru oraz pomiar realizowane są z wykorzystaniem pakietu oprogramowania OPUS/Video. Wyniki pomiarów przechowywane są w plikach 3D, które można poddać obróbce i ewaluacji w programie OPUS.

Wynikami ewaluacji są zwykle obrazy chemiczne próbki w postaci dwu- i trzywymiarowej w fałszywej skali kolorów. Do ewaluacji danych 3D oprogramowanie OPUS oferuje wiele algorytmów m.in. integracja pików, korelacja z widmami składników, analiza klastrowa 3D, analiza głównych składowych (PCA) i kalkulacje obrazów RGB.

Do obrazowania FTIR większych próbek dostępna jest komora makro obrazowania IMAC, która jest wyposażona w nowoczesny detektor FPA, podobnie jak w przypadku mikroskopu HYPERION 3000.

hyperion3000-n

HYPERION 3000 może zostać połączony ze spektrometrami Bruker serii INVENIO i VERTEX.

 

 

Uzyskaj więcej informacji