INVENIO R
Application Polymer

INVENIO idealnie nadaje się do pomiarów, gdzie wymagana jest wysoka czułość, rozdzielczość, stabilność, elastycznych i możliwości rozwojowe. Udoskonal swoje codzienne eksperymenty zarówno w przemyśle, jak i nauce.

Kontrola jakości

Automobile tires profile rgb
 • Weryfikacja materiałów przychodzących (surowców)
 • Rozwiązywanie problemów związanych z defektami produktów
 • Identyfikacja zanieczyszczeń

Charakterystyka materiałów

Solar cells
 • Oznaczanie składników lotnych
 • Charakterystyka procesów dekompozycji
 • Charakterystyka materiałów optycznych

Półprzewodniki

Macro platine
 • Oznaczanie zawartości tlenu i węgla w waflach krzemowych
 • Pomiary fotoluminescencji w zakresie bliskiej podczerwieni NIR

Badania i rozwój

Research
 • Spektroskopia czasowo-rozdzielcza
 • Spektroelektrochemia FTIR
 • Eksperymenty niskotemperaturowe
 • Mikroskopia FTIR i obrazowanie
 • Monitorowanie reakcji in-situ
 • Spektroskopia modulacji amplitudy (AM)

Farmacja i life science

Injection
 • Ocena stabilności i lotności składników leków
 • Różnicowanie form polimorficznych API
 • Konformacja i stężenia białek
 • Identyfikacja mikroorganizmów

Polimery i chemia

Colours
 • Identyfikacja wypełniaczy nieorganicznych w kompozytach polimerowych
 • Identyfikacja pigmentów i minerałów nieorganicznych
 • Analiza wielowarstw
 • Badanie składu
 • Monitorowanie i kontrola przebiegu reakcji
 • Dynamiczne i reooptyczne badania polimerów
 • FT-Raman do rozmaitych zastosowań

  Ochrona środowiska

  Iceberg
  • Monitorowanie zanieczyszczeń (np. mikroplastiki)
  • Charakterystyka gleb