INVENIO R

Tylko wydajne i przemyślane urządzenie zapewni wiarygodne i dokładne wyniki. INVENIO to spektrometr R&D firmy Bruker do pomiarów podstawowych oraz zaawansowanych analiz i badań.

  • Pełen zakres spektralny od dalekiej (FIR), przez średnią (MIR) i bliską podczerwień (NIR) aż do zakresu VIS/UV
  • Pomiar >70 widm na sekundę @16 cm-1 z opcją Rapid-Scan
  • Step-Scan do pomiarów czasowo-rozdzielczych do zakresu nanosekund
  • Nowy design drogi optycznej dla wyższego stosunku sygnału do szumu
  • Do 7 wewnętrznych detektorów kontrolowanych z poziomu oprogramowania
  • 2 porty wejściowe i 3 porty wyjściowe
  • Szeroki wybór akcesoriów idealnie dopasowanych do różnego rodzaju próbek
  • Mnogość zewnętrznych modułów do zaawansowanych pomiarów
  • Precyzyjna elektronika poprawiająca jakość pozyskiwanych widm
INVENIO PLII

Odkrywaj. Rozwijaj. Przoduj.

INVENIO to spektrometr dedykowany do zaawansowanych badań. Technologie MultiTectTM, Bruker FM i techniki Rapid Scan, Step Scan, interleaved TRS oraz kanał pomiarowy TransitTM wspierają wszystkie rodzaje eksperymentów.

Unikalna technologia: MultiTect™.

Spektrometr INVENIO wyposażony jest w unikalną technologię pozwalającą na umieszczenie do 5 automatycznych, pracujących w temperaturze pokojowej lub termostabilizowanych detektorów. Technologia ta umożliwia na pokrycie zakresu spektralnego od 80 cm-1 do 6000 cm-1 lub 4000 cm-1 do  28000 cm-1 bez konieczności manualnej zmiany komponentów. W połączeniu ze slotem DigiTectTM (np. dla detektorów chłodzonych LN2) oraz dedykowanym detektorem dla kanału pomiarowego TransitTM system może zostać wyposażony w siedem wewnętrznych detektorów jednocześnie.

Bruker FM: nieoceniona technologia

Nieprzerwana, oczywista, prosta: taka jest technologia Bruker FM. Pokrycie całego zakresu spektralnego MIR i FIR od 80 cm-1 do 6000 cm-1 w jednym pomiarze, zmiana komponentów optycznych i łączenie widm to przeszłość.

INVENIO Touch Integration Sphere accessories model operation BG

VCD: dowiedz się więcej o chiralności

INVENIO z modułem PMA50 oferuje dedykowany moduł polaryzacyjny do pomiarów wibracyjnego dichroizmu kołowego. VCD to unikalna metoda pomiarów właściwości chiralnych cząsteczek w roztworze. Ponadto, moduł PMA 50 może być wykorzystany do wysokoczułych pomiarów PM-IRRAS (sub) monowarstw.

Metody czasowo-rozdzielcze

Techniki czasowo-rozdzielcze takie jak Step-Scan, Rapid-Scan lub pomiary typu interleaved TRS to możliwości wyjaśniania i analizy szybkich procesów kinetycznych. Wykorzystaj Rapid-Scan i zyskaj wgląd np. w przebieg reakcji w rozworach lub sprawdź Step-Scan schodząc do zakresu nanosekund dla powtarzalnych się eksperymentów i odpowiedz na wszystkie pytania.

Niezrównana inteligencja systemu i niezliczone rozszerzenia

Korzystaj z inteligentnych opcji takich jak elektronicznie kodowane okienka, wewnętrzne koło attenuatora, emisyjny bypass, 8-pozycyjne koło walidacyjne i opcjonalne operowanie dotykowe. Wyposaż INVENIO w praktycznie każde dostępne akcesorium m.in. mikroskop, Raman lub moduł PL, sprzężenie TGA, zewnętrzna komora pomiarowe i wiele innych.