PMA50

PMA 50

For polarization modulation measurements

Aplikacje:

  • Analiza (sub-)monowarstw oraz ultracienkich pokryć na powierzchniach metali bez wykorzystania referencji
  • Procesy korozji
  • Eliminacja absorpcji pary wodnej
  • Charakterystyka drugorzędowej struktury białek i peptydów
  • Kontrola czystości enancjomerów
  • Dyskryminacja konformacji enancjomerów