V E R T E X70v

Spektrometr próżniowy VERTEX 70v idealnie nadaje się do zastosowań badawczych, gdzie wymaga jest wysoka czułość, stabilność i rozdzielczość systemu. Dostępny zakres spektralny do regionu FIR/THz daje dostęp do unikalnych aplikacji. Wszechstronność spektrometru VERTEX 70v, w połączeniu z dodatkowymi akcesoriami i wykorzystaniem odpowiednich technik pomiarowych, dostarcza rozwiązań w każdej dziedzinie spektroskopii FTIR.

Badania R&D

 • Techniki Continuous i Step Scan do pomiarów czasowo-rozdzielczych oraz spektroskopii modulacji amplitudy (AM) i modulacji fazy (PM) (Step Scan / Rapid Scan / Interleaved TRS)
 • Spektroskopia FT-IR w ultra wysokiej próżni
 • Spektroelektrochemia FT-IR do badań in-situ powierzchni elektrod i elektrolitów
 • Badanie białek w wodzie (CONFOCHECK)
 • Określanie konfiguracji absolutnej cząsteczek (VCD)

Farmacja

 • Charakterystyka stabilności i zawartości lotnej leków przy wykorzystaniu analizy termicznej (TGA-FT-IR)
 • Różnicowanie form polimorficznych API w zakresie dalekiej podczerwieni (Bruker FM)

 

 

Polimery i chemia

 • Identyfikacja wypełniaczy nieorganicznych w kompozytach polimerowych w dalekiej podczerwieni (Bruker FM)
 • Dynamiczne i reooptyczne badania polimerów
 • Oznaczenie związków lotnych i charakterystyka procesów dekompozycji przy użyciu analizy termicznej (TGA-FTIR)
 • Monitorowanie przebiegu reakcji (sonda światłowodowa MIR)
 • Identyfikacja pigmentów i minerałów

Analiza powierzchniowa

 • Detekcja i charakterystyka cienkich warstw i monowarstw
 • Analiza powierzchniowa połączona z modulacją polaryzacji (PM-IRRAS)

Inżynieria materiałowa

 • Charakterystyka materiałów optycznych i wysokorefleksyjnych (okna, lustra)
 • Badania ciemnych materiałów oraz profili głębokościowych przy użyciu spektroskopii fotoaktustycznej (PAS)
 • Charakterystyka emisyjności materiałów

Półprzewodniki

 • Określanie zawartości tlenu i węgla w waflach krzemowych podczas kontroli jakości