V E R T E X70v

Akcesoria zewnętrzne, źródła i detektory

Spektrometr VERTEX 70v jest wyposażony w pięć portów wyjściowych i dwa wejściowe oraz oferuje możliwość łatwego rozszerzenia systemu o zewnętrzne akcesoria pomiarowe, źródła i detektory. Sa to m.in.:

 • PMA 50 moduł polaryzacji do VCD i PM-IRRAS
 • PL II moduł fotoluminescencji
 • RAM II moduł FT-Raman i mikroskop FT-Raman RamanScope III
 • TGA-FT-IR
 • HYPERION mikroskop FTIR
 • HYPERION 3000 system obrazowania FTIR
 • HTS-XT
 • IMAC moduł do makro obrazowania przy użyciu detektora ogniskowej matrycy
 • Zewnętrzna komora pomiarowa XSA, próżniowa lub z przedmuchem
 • Adaptacja do systemów UHV
 • Moduł próżniowy PL/PT/PR
 • Moduł do podłączenia sond światłowodowych MIR lub NIR do pomiarów ciał stałych i cieczy
 • Sfery integrujące
 • Autosampler
 • Zewnętrzne źródło Hg na zakres FIR
 • Unikalny szerokopasmowy beamsplitter MIR-FIR oraz detektor (BRUKER FM)
 • Zewnętrzny adapter emisyjny
 • Zewnętrzne wysokoenergetyczne źródło MIR
 • Zewnętrzna próżniowa komora na 4 detektory
 • Adaptacja bolometru na zakres FIR