VERTEX 80v-Kopie

VERTEX 80/80v

VERTEX 80/80v spektrometry FTIR

Spektrometry VERTEX 80 oraz VERTEX 80v (próżniowy) oparte są na aktywnie justowanym interferometrze UltraScan™, który zapewnia najwyższą rozdzielczość. Precyzyjny, liniowy, powietrzy skaner oraz najwyższej jakości optyka gwarantują unikalną czułość i stabilność. VERTEX 80v pozwala na uzyskanie próżni eliminując problem absorpcji atmosferycznej celem uzyskania najwyższej czułości i stabilności; umożliwia to pomiary wysokorozdzielcze, ultraszybkie rapidscan, step-scan, UV.

Optyka spektrometrów VERTEX 80/80v zapewnia najszersze możliwości rozbudowy oraz najwyższą wydajność systemu. Unikalna technologia DigiTect™ zapobiega zakłóceniom, gwarantuje najwyższy stosunek sygnału do szumu oraz umożliwia szybką i powtarzalną wymianę detektora przez użytkownika. W połączeniu z chłodzonym wodą źródłem Hg, odkryty na nowo zakres THz jest dostępny nawet przy użyciu detektora DTGS pracującego w temperaturze pokojowej.

Szeroki zakres spektralny

Spektrometry VERTEX 80/80v mogą zostać opcjonalnie wyspożone w komponenty optyczne pozwalające na pokrycie zakresu spektralnego od dalekiej podczerwieni lub THz, przez średnią i bliską podczerwień, aż do UV/VIS. Dzięki prekalibrowanym komponentom optycznym i aktywnie justowanemu interferometrowi UltraScan™, zmiana zakresów jest niezwykle prosta.

BSCc s

BMS-c: Bruker zapewnia wysoce precyzyjną opcję automatycznej zmiany beamsplitterów dostępną dla spektrometru próżniowego VERTEX 80v.

Automatyczna, zdalnie sterowana wymiana do 4 zainstalowanych beamsplitterów w warunkach próżniowych jest dostępna dla spektrometru próżniowego VERTEX 80v. Kompletne widmo w zakresie od UV/VIS do dalekiej podczerwieni/THz może zostać uzyskane bez konieczności wentylacji spektrometru wymaganej przy manualnej zmianie beamsplitterów.

Nowość: Bruker rozszerzył zakres dostępnych beamsplitterów o nowy, szerokopasmowy beamsplitter na zakres dalekiej podczerwieni/THz dla spektrometrów FTIR VERTEX 80/80v. Dla badań R&D półprzewodników i związków nieorganicznych nowy beamsplitter pozwala uzyskać więcej cennych informacji pokrywając zakres powyżej 900 cm-1 do 5 cm-1 w jednym pomiarze, a także łączy średnią podczerwień z zakresem FIR/THz.

Rozdzielczość spektralna

Spektrometry VERTEX 80 oraz VERTEX 80v w podstawowej konfiguracji zapewniają rozdzielczość lepszą niż 0.2 cm-1 (apodyzowana), która jest wystarczająca do większości pomiarów gazów pod ciśnieniem atmosferycznym oraz badań próbek w temperaturze pokojowej. Dla zaawansowanych badań niskotemperaturowych np. krystaliczne materiały półprzewodnikowe lub pomiary gazów pod niskim ciśnieniem, dostępna jest rozdzielczość lepsza niż 0.06 cm-1.Rozdzielczość ta, to najwyższa wartość osiągnięta przy wykorzystaniu komercyjnego spektrometru FTIR. Wysokorozdzielcze widma w zakresie VIS prezentują zdolność rozdzielczą lepszą od 300,000:1.

Wszechstronność

Innowacyjny design optyki zapewnia najszersze możliwości rozbudowy. Próżniowy układ optyczny spektrometru zapewnia najwyższą czułość w zakresie MIR, NIR, FIR bez obawy o maskowanie słabych sygnałów przez parę wodną. Doskonałe wyniki np. w nanotechnologii pozwalają na badania do poniżej 10-3 monowarstw, przy wykorzystaniu spektrometru próżniowego VERTEX 80v. Nie występują praktycznie żadne ograniczenia dotyczące rozbudowy systemu. Spektrometr jest wyposażony w łącznie 5 portów wyjściowych po prawej i lewej stronie oraz na froncie, a także 2 porty wejściowe po prawej stronie i z tył spektrometru. Tak rozbudowane możliwości pozwalają na jednoczesne podłączenie np. źródła synchrotronowego do portu z tyłu systemu, modułu modulacji polaryzacji PMA 50 po prawej stronie, modułu światłowodowego na froncie po prawej stronie, bolometru na froncie po lewej stronie i mikroskopu FTIR HYPERION po lewej stronie spektrometru.

Sztuczna inteligencja sieciowa

Funkcje takie, jak automatyczne rozpoznawanie akcesoriów pomiarowych (AAR) i komponentów optycznych (ACR), automatyczne ustawienia i kontrola parametrów pomiarowych oraz ciągła kontrola (PerformanceGuard) funkcjonalności spektrometru sprawia, że spektroskopia FTIR staje się łatwa, szyba i wiarygodna nawet przy wymagających badaniach R&D.

Spektrometry serii VERTEX 80 to idealne systemy do wymagających zastosowań naukowo-badawczych.

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży żeby dowiedzieć się więcej o VERTEX 80/80v!

Wykorzystane technologie są chronione jednym lub większą ilością patentów: US 7034944

 

 

Uzyskaj więcej informacji