ALPHA-II_Touch_PLATINUM-ATR_FTIR.jpg

ALPHA II to spektrometr zaprojektowany do pomiarów każdego rodzaju próbek zapewniając szerokie możliwości aplikacyjne.

Jednym z najważniejszych zastosowań modelu ALPHA II jest kontrola jakości. Spektroskopia FT-IR jest popularną metodą wykorzystywaną do weryfikacji surowców i produktów. Ponadto, spektrometr ALPHA II pozwala na identyfikację nieznanych próbek. Jest to cenna informacja w analizie defektów, np. podczas kontroli wtrąceń powodujących powstawanie zdefektowanych produktów. 

W kryminalistyce możliwość oznaczania nieznanych substancji pozwala na identyfikację narkotyków oraz jest przydatna w badaniach traseologicznych. 

Dostępność celi cieczowych oraz różnorodność możliwych konfiguracji ATR sprawia, że ALPHA II jest idealnym narzędziem do wykonywania analiz ilościowych w optymalnych warunkach pomiarowych dla danego rodzaju próbki. Dostępne są również analizatory ALPHA II posiadające gotowe kalibracje do wykonywania analiz ilościowych parametrów wina i zawartości FAME w oleju napędowym.

Dzięki kompaktowym rozmiarom i intuicyjnej obsłudze ALPHA II jest również idealnym rozwiązaniem dla nauki.

Ponadto, opcje mobilności sprawiają, że ALPHA II może służyć jako urządzenie przenośne. Montaż na statywie i zasilanie akumulatorowe zapewniają bezkontaktowe pomiary dzieł sztuki. Pozyskane informacje pomagają w konserwacji dzieł sztuki.

Uzyskaj więcej informacji

ALPHA applications car rim
ALPHA applications plastic layers pellets colored
ALPHA applications drugs