ALPHA-II_Touch_PLATINUM-ATR_FTIR.jpg

Przystawki QuickSnap™

 

Przystawki QuickSnap™ wymienialne przez użytkownika pozwalają na anlizę każdego rodzaju próbki (ciała sałe, ciecze, gazy).

ALPHA II TRANSMISSION modul changing
ALPHA II TRANSMISSION cropped

Uniwersalna przystawka transmisyjna

Uniwersalna przystawka transmisyjna pozwala na analizę wszystkich rodzajów próbek: ciał stałych, cieczy oraz gazów. Transmisyjna komora pomiarowa wyposażona w standardowy uchwyt próbek 2x3" może być wyposażona w szeroki zakres celi gazowych i cieczowych. Próbki w formie stałej mogą być badane w postaci tabletki lub przy użyciu magnetycznego uchwytu do filmów. Próbki z powierzchnią odbijającą są analizowane przy wykorzystaniu dedykowanych do tego akcesoriów.

ALPHA II PLATINUM ATR cropped

Platinum ATR

Jednoodbiciowa przystawka Platinum ATR z kryształem diamentowym została zaprojektowana w celu ułatwienia analiz. Ergonomiczne ramię ułatwia umiejscowienie próbki. Możliwość jego obrotu w zakresie 360° sprawia, że czyszczenie i dostęp do miejsca pomiarowego są proste jak nigdy dotąd. Wszechstronność modułu Platinum ATR dopełniają opcje wyposażenia go w kontrolę temperatury i pomiarów przepływowych cieczy. 

ALPHA II MULTI ATR cropped

Wieloodbiciowy ATR

Przystawka wieloodbiciowa ATR z umiejscowionym horyzontalnie kryształem ZnSe jest idealnym narzędziem do analizy past, żeli oraz cieczy. Sześć wewnętrznych odbić zapewnia najwyższą czułość pomiarów próbek metodą ATR, nawet tych o niskiej koncentracji.

ALPHA II ECO ATR cropped

Eco-ATR

ATR to prosta w użyciu metoda FTIR, będąca idealną dla ciał stałych oraz cieczy, niewymagająca przygotowania próbki. Eco ATR to jednoodbiciowa przystawka ATR z wysokim oferująca wysoką jakość w niskiej cenie. Jest ona wyposażona w wszechstronny kryształ ZnSe do analiz proszków, ciał stałych, past oraz cieczy.

ALPHA II DRIFT cropped

DRIFT

Przystawka DRIFT pozwala na analizę szerokiego zakresu próbek stałych: proszków, materiałów nieorganicznych, kamieni szlachetnych, papieru, tekstyliów i innych. Przystawka DRIFT została zaprojektowana do łatwego badania próbek. Skutkuje to bezkonkurencyjną oszczędnością czasu w spektroskopii FTIR odbicia rozproszonego.

ALPHA II FRONT REFL cropped

Przystawki do zewnętrznego odbicia

Dedykowane przystawki odbiciowe pozwalą na bezkontaktową i nieniszczącą analizę FTIR dużych próbek na górze lub froncie spektrometru. Papier lub tekstylia mogą zostać umieszczone na górze urządzenia. Duże, niemożliwe do przeniesienia próbki tj. metalowe powierzchnie części samochodowych czy malowidła ścienne podczas procesów renowacji, mogą być analizowane poprzez umieszczenie spektrometru przodem do obiektu. Zintegrowana kamera video pomaga w lokalizacji punktu pomiarowego.

ALPHA II DRIFT 7cm heatable gascell cropped

Przystawki do analizy gazów

Różnorodność przystawek wyposażonych w zintegrowaną celę gazową pozwala na pomiary gazów oraz ich mieszanin przy wykorzystaniu transmisyjnej spektroskopii IR. Przystawka z 7 cm celą gazową charakteryzuje się zmniejszoną objętością wymaganej ilości próbki oraz pozwala na szybką wymianę gazów. Przystawka z 4.8 m celą zapewnia czułość pozwalającą na wykrycie nawet najmniejszych stężeń. Opcja podgrzewania zapobiega kondensacji gazów w celi.

Wykorzystane technologie są chronione jednym lub większą ilością patentów: DE 102004025448; DE19940981; US 5923422

Uzyskaj więcej informacji