ALPHA Wein

ALPHA II Analizator win

Analizator wina ALPHA II to spektrometr FT-IR wyposażony w przystawkę ATR do szybkiej analizy wina, moszczu i soków. Zarówno przejrzyste, mętne jak i lepkie płyny oraz takie, które zawierają rozpuszczony gaz mogą być z powodzeniem badane bez konieczności wstępnego przygotowania próbki. Cela ATR jest kontrolowana temperaturowo, co gwarantuje dokładne i powtarzalne wyniki. 

Analizator może pracować w trybie manualnym i automatycznym z wykorzystaniem autosamplera. Dedykowane oprogramowanie prowadzi użytkownika przez pomiar, ewaluację danych oraz generowanie raportu. 

Pakiet kalibracji dla win pozwala na jednoczesne określenie wielu parametrów tj. alkohol, cukry, kwasowość. Możliwa jest modyfikacja i rozbudowa gotowych kalibracji, jak i tworzenie własnych. 

 

 

ALPHA mit Weinspritze
ALPHA FT-IR Wine Analyzer

Uzyskaj więcej informacji