HTS XT-Kopie

Główna zaleta spektroskopii IR ukazuje się wraz uzyskiwanym widmem. Podczas gdy inne metody przesiewowe wymagają użycia markerów do analizy danych parametrów, analiza mikropłytek w podczerwieni dostarcza pełnej informacji strukturalnej i molekularnej badanej substancji. Spektroskopia FT-IR umożliwia równoległe określenie kilku parametrów podczas jednego pomiaru!

Wybrane aplikacje

  • Identyfikacja mikroorganizmów
  • Określanie pochodzenia zanieczyszczeń
  • Charakterystyka komórek (wytwórcze/niewytwórcze)
  • Analiza gleb
  • Identyfikacja i klasyfikacja diamentów