HTS XT-Kopie

HTS-XT jest kontrolowany przez oprogramowanie OPUS/LAB, które pozwala na automatyczne pomiary i ewaluację widm pochodzących z dużej liczby próbek. Do ilościowego oznaczania nawet kilku analitów w złożonych próbkach stosowane są nowoczesne metody, takie jak PLS (metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów). Do wykonywania analiz jakościowych dostępne są algorytmy, takie jak korelacja widm, PCA (analiza głównych składowych) i ANN (sztuczne sieci neuronowe). Przechowywanie parametrów pomiaru i wyników w pliku dziennika pozwala na łatwe przesyłanie danych próbki do programów zewnętrznych lub do laboratoryjnych systemów zarządzania informacjami (LIMS).