TENSOR II ATR

TENSOR II pokrywa wszystko to, co jest wymagane w rutynowej kontroli jakości. Ponadto, spektrometr TENSOR II idealnie nadaje się do aplikacji wymagających najwyższej czułości pomiaru. Mnogość akcesoriów zewnętrznych i wewnętrznych pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań w laboratoriach R&D oraz na uczelniach wyższych.

Farmacja i life science

 • Stężenie i konformacja białek (CONFOCHECK)
 • Analiza ilościowa leków i substancji pomocniczych w roztworach
 • Identyfikacja mikroorganizmów
 • Obrazowanie tkanek biologicznych (mikroskop IR HYPERION)
 • Determinacja enencjomerów (VCD)
 • Badania monowarstw lipidów i białek na powierzchni powietrze/woda
 • Badanie stabilności i zmian składu leków poprzez analizę termiczną

Polimery i przemysł chemiczny

 • Obrazowanie niejednorodnych materiałów polimerowych i określanie warstw (mikroskop IR HYPERION)
 • Badanie związków lotynych i procesów dekompozycji poprzez analizę termiczną
 • Monitorowanie reakcji w warunkach laboratoryjnych (sonda światłowodowa MIR)

Analiza powierzchniowa

 • Wykrywanie i chcarakterystyka cienkich warstw i monowarstw
 • Badanie charakterystyki procesu korozji
 • Badanie homogeniczności warstw poprzez obraznie (mikroskop IR HYPERION)

Materiały budowlane

 • Badanie charakterystyki materiałów budowlanych przy wykorzystaniu analizy termicznej

 

 

Materiałoznawstwo

 • Badanie emisyjności materiałów budowalnych
 • Badanie charakterystyki materiałów optycznych (okno, lustra)
 • Badania "dark materials" przy użyciu PAS

Krzem

 • Określanie zawartości tlenu i węgla w produktach krzemowych

Analiza gleby

 • Określanie zawartości tlenu i węgla w produktach krzemowych
 • Charakterystyka gleb
Quick Compare EN