MATRIX F-Kopie

FT-NIR Monitorowanie procesów

MATRIX-F Industry

Obecnie wielu producentów stara się nie tylko wytwarzać produkt końcowy najwyższej jakości, ale także poprawić wydajność produkcji poprzez zastosowanie laboratoryjnej technologii analitycznej w swoich zakładach. Uzyskując większą kontrolę nad procesem produkcyjnym, można zoptymalizować wykorzystanie materiałów i zredukować lub wyeliminować produkcję materiałów niespełniających wymagań, unikając w ten sposób ponownego przetwarzania lub kosztów utylizacji

Typowe aplikacje kontroli procesu obejmują bezpośrednie monitorowanie reakcji chemicznych oraz jakości produktów pośrednich i końcowych:

  • Bezpośredni pomiar w reaktorach procesowych lub rurociągach, nad wstęgami lub taśmami przenośnikowymi.
  • Zdalne pomiary na duże odległości.
  • Lepsze zrozumienie i kontrola procesu.
  • Idealne narzędzie do określania jednorodności podczas procesów mieszania, stężenia składników chemikaliów i stanu procesów polimeryzacji w różnych gałęziach przemysłu.