MATRIX-I-Kopie

Wytrzymały spektrometr FT-NIR at-line

System MATRIX-I firmy Bruker oferuje unikalne rozwiązanie dla zastosowań w QA / QC z wykorzystaniem technologii FT-NIR.

MATRIX-I jest wytrzymałym spektrometrem FT-NIR przeznaczonym do analizy QA / QC. System oparty jest na spektrometrze MATRIX-F, zdobywcy nagrody R&D 100. Instrument wyposażony jest w sferę integracyjną, pozwalającą na szybką i łatwą analizę przy użyciu techniki odbicia rozproszonego. Próbki można mierzyć bezpośrednio w opakowaniu lub w naczynkach pomiarowych. Metoda ta jest idealna do pomiaru dużych ilości materiałów i jest szczególnie przydatna do analizy próbek niejednorodnych lub o dużych rozmiarach cząstek, takich jak ziarna lub nasiona.

Uzyskaj więcej informacji