MPA banner

MPA - Analizator wielozadaniowy do różnych zastosowań

Mnogość modułów i akcesoriów sprawia, że MPA jest najlepszym rozwiązaniem FT-NIR dla różnych gałęzi przemysłu.

Spektroskopia FT-NIR w znacznym stopniu zastąpiła szereg mokrych metod chemicznych. Jest to szybkie i precyzyjne narzędzie do nieniszczącej analizy cieczy, ciał stałych i materiałów o konsystencji past, co pozwala zaoszczędzić koszty, skracając czas i zużycie odczynników.

MPA umożliwia analizę dużych ilości próbek poprzez naciśniecie jednego przycisku. W związku z tym jest idealnym narzędziem, spełniającym wymagania nowoczesnych laboratoriów kontroli jakości.

Przemysł spożywczy i paszowy

Food and Feed Industry

Główne obszary zastosowań MPA w przemyśle spożywczym i paszowym obejmują produkty mleczne i mięsne, napoje, oleje jadalne, składniki i przyprawy piekarnicze, a także ziarna, nasiona i paszę.

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Pharmaceutical and Cosmetics Industry

Zastosowanie FT-NIR, pozwala na efektywne i ekonomiczne rozwiązywanie różnorodnych zadań w branży farmaceutycznej i kosmetycznej, w tym identyfikację surowców, analizę tabletek i monitorowanie procesów suszenia lub mieszania.

Przemysł chemiczny

Chemical Industry

Technologia FT-NIR jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, w tym w przemyśle petrochemicznym, polimerowym i papierniczym. Duża ilość informacji w widmach NIR, pozyskiwanych w zaledwie kilka sekund, pozwala na równoczesną analizę wielu różnych komponentów i parametrów układu z wysoką precyzją.