MPA II Banner

Mnogość modułów i akcesoriów do pobierania próbek sprawia, że MPA II jest najlepszym rozwiązaniem FT-NIR dla różnych gałęzi przemysłu.

Główną zaletą spektroskopii FT-NIR jest jej wszechstronność i łatwość użycia. Jest to szybkie i precyzyjne narzędzie do nieniszczącej analizy materiałów ciekłych, stałych i półstałych, co pozwala zaoszczędzić koszty, skracając czas i zużycie odczynników.

W dużej mierze spektroskopia FT-NIR zastąpiła szereg metod analiz chemicznych we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym oraz farmaceutycznym.

Przemysł spożywczy oraz paszowy

MPA II Food

Główne obszary zastosowania MPA II w przemyśle spożywczym i paszowym obejmują produkty mleczne i mięsne, napoje, oleje jadalne, składniki i przyprawy piekarnicze, a także ziarna, nasiona oraz pasze.

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

MPA II Pharma

Spektroskopia FT-NIR, pozwala efektywnie i ekonomicznie rozwiązywać różnorodne zadania w branży farmaceutycznej i kosmetycznej, w tym identyfikację surowców, badanie produktów końcowych oraz monitorowanie procesów suszenia lub mieszania.

Przemysł chemiczny

MPA II Chemistry

Technologia FT-NIR jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, w tym w przemyśle petrochemicznym i polimerowym. Duża zawartość informacji w widmach NIR, pozyskiwana w kilka sekund, pozwala na równoczesną analizę różnych parametrów badanej próbki.