MPA II Banner

Najnowocześniejsza technologia

Csm MPA CubeCorner 350x450

MPA II zawiera najnowocześniejszą optykę zapewniającą wyjątkową wydajność i stabilność. 

  • Źródło światła o długoletniej żywotności zapewniające większą wytrzymałość i niższe koszty konserwacji.
  • Trwały laser półprzewodnikowy zapewniający najwyższą dokładność liczby falowej.
  • Trwale ustawiony interferometr RockSolid™, wyposażony pozłacane lustra kubiczne, zapewniające stałą wysoką jakość wyników, krótsze przestoje i najwyższą stabilność
  • Wysokoczuły detektor InGaAs z liniową odpowiedzią w całym zakresie liczby falowej zapewniający najwyższą dokładność i powtarzalność.

Wszystkie komponenty optyczne znajdujące się w MPA II są stale monitorowane przez system diagnostyczny, który zapewnia prawidłowe działanie spektrometru. Ilekroć komponent nie spełnia specyfikacji, użytkownik jest natychmiast o tym powiadamiany.

Bezproblemowa konserwacja

Spektrometry MPA II są skonstruowane tak, aby były łatwo konserwowane przez użytkownika, co znacząco skraca czas przestojów i koszty użytkowania. Materiały eksploatacyjne, takie jak laser i źródło światła, są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu im długiej żywotności. Narzędzie do diagnostyki online stale monitoruje urządzenie i informuje użytkownika o wszelkich problemach i doradza propozycje ich rozwiązania. Materiały eksploatacyjne są wstępnie dostrojone i mogą być łatwo i szybko zmienione.

Co więcej, istnieje możliwość zdalnego sterowania i diagnostyki spektrometru MPA II poprzez intranet lub sieć WWW.

10 lat gwarancji

Jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych spektrometrów MPA II. Dlatego udzielamy 10-letniej gwarancji na ruchome części interferometru, a także na laser diodowy.

Walidacja

MPA II Validation

Spektromter FT-NIR MPA II  wyposażony jest w wewnętrzne koło walidacyjne (‘validation unit’),w którym umieszczono wzorzec  (np. BRM 2065) oraz kilka filtrów wykorzystywanych do automatycznych testów instrumentu. Program Walidacyjny OPUS (OVP) to intuicyjny interfejs do konfigurowania i wykonywania testów OQ i PQ, które potwierdzają, że MPA II działa w ramach specyfikacji - również w rutynowym użytkowaniu.

Ponadto MPA II umożliwia użycie szerokiej gamy zewnętrznych materiałów referencyjnych takich jak SRM 1920 oraz SRM 2065. Program OVP spełnia wymagania obecnych wytycznych, zawartych między innymi w USP i Ph. Eur. 

"Podręcznik Walidacji" zawiera kompleksową dokumentację kwalifikacji przyrządów, walidacji oprogramowania,  w tym odpowiednie certyfikaty.

Zgodność z GMP i 21 CFR Część 11

Oprogramowanie OPUS zawiera niezbędne opcje wspomagające laboratoria, które muszą spełniać normy GMP. Obszerne zarządzanie użytkownikami z wieloma poziomami bezpieczeństwa, nieedytowalne pliki danych i kompletne ścieżki audytu to tylko niektóre z wielu funkcji tego wszechstronnego oprogramowania spektroskopowego. OPUS w pełni spełnia wymagania rozporządzenia 21 CFR Part 11 (Elektroniczne rejestry, podpisy elektroniczne) wydane przez FDA.

Użyte technologie chronione są jednym lub kilkoma patentami: US 7034944