MPA banner

Najnowocześniejsza technologia

Cube Corner Mirror

MPA zawiera najnowocześniejszą optykę zapewniającą wyjątkową wydajność i stabilność. Sercem urządzenia jest permanentnie ustawiony interferometr RockSolid firmy Bruker Optics, który jest wyposażony w kubiczne, pokryte złotem lustra. Trwałe ustawienie zapewnia wysoką jakość wyników, mniej przestojów i wyjątkową stabilność - warunek pomyślnego transferu kalibracji i niskich granic wykrywalności.

Bezproblemowa konserwacja

Spektrometry MPA są skonstruowane tak, aby były łatwo konserwowane przez użytkownika, co znacząco skraca czas przestojów i koszty użytkowania. Materiały eksploatacyjne, takie jak laser i źródło światła, są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu im długiej żywotności. Stała diagnostyka online monitoruje urządzenie i informuje użytkownika o wszelkich problemach i doradza propozycje ich rozwiązania. Materiały eksploatacyjne są wstępnie dostrojone i mogą być łatwo i szybko zmienione.

Co więcej, dostęp do MPA przy użyciu kabla Ethernet umożliwia zdalną kontrolę i diagnostykę spektrometru poprzez intranet lub sieć WWW.

Walidacja

Instrument Validation

Spektrometr FT-NIR MPA wyposażony jest w zautomatyzowane koło filtrowe, w którym znajdują się wzorce i filtry do testowania sprawności urządzenia. Oprogramowanie OPUS zawiera program OVP (OPUS Validation Program), który wykonuje serię testów z wykorzystaniem wzorców umieszczonych w kole filtra. Program ten ocenia sprawność urządzenia i określa, czy spektrometr działa w ramach specyfikacji.

Ponadto, Program Walidacyjny firmy Bruker zapewnia użytkownikowi kompletny pakiet procedur kwalifikacyjnych spełniających wymagania walidacyjne zamieszczone w USP, Ph.Eur., a także standardy ASTM. Oprogramowanie OPUS umożliwia dostosowanie konfiguracji, w taki sposób aby spełnić indywidualne wymagania dotyczące walidacji.

Zgodność z GMP i 21 CFR Część 11

Oprogramowanie OPUS zawiera niezbędne procedury wspomagające laboratoria, które muszą spełniać normy GMP. Obszerne zarządzanie użytkownikami z wieloma poziomami bezpieczeństwa, nieedytowalne pliki danych i kompletne ścieżki audytu to tylko niektóre z wielu funkcji tego wszechstronnego oprogramowania spektroskopowego. OPUS w pełni spełnia wymagania rozporządzenia 21 CFR Part 11 (Elektroniczne rejestry, podpisy elektroniczne) wydane przez FDA.

[Bitte nach "Polish" übersetzen:]

Technologies used are protected by one or more of the following patents: US 7034944; US 5923422

[Bitte nach "Polish" übersetzen:]

Technologies used are protected by one or more of the following patents: US 7034944; US 5923422