BRAVO Industriepreis

BRAVO Podręczny spektrometr Raman

SSETM - opatentowana metoda wygaszania fluorescencji

W wielu przypadkach weryfikacja surowców za pomocą spektroskopii Raman jest niemożliwa z powodu fluorescencji. BRAVO używa SSETM (Sequentially Shifted Excitation), opatentowanej metody wygaszania fluorescencji, który umożliwia pomiar znacznie szerszej gamy surowców, za pomocą ręcznych systemów Raman, niż kiedykolwiek wcześniej.

Wzbudzenie Duo LASERTM

Wzbudzenie Duo LASERTM zapewnia najwyższą czułość w całym zakresie spektralnym, a zatem gwarantuje maksymalnie jednoznaczną weryfikację.

IntelliTipTM - automatyczne rozpoznawanie końcówek pomiarowych

Niezależnie od tego, czy wybierzesz końcówkę do pomiaru próbek w fiolkach, czy przez opakowanie, BRAVO IntelliTipTM zapisze tę informacje w wynikach. Wiemy, że nie ma miejsca na pomyłki, dlatego IntellitipTM gwarantuje, że dla zdefiniowanego surowca, BRAVO doradzi, którą końcówkę należy zastosować.

Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego

Od samego momentu zalogowania operator prowadzony jest przez niezwykle intuicyjne oprogramowanie, poprzez proste operacje na ekranie dotykowym. Na każdym kroku wyświetlane są dostępne opcje, a wyniki są wyraźnie widoczne i prezentowane w graficznym interfejsie użytkownika. Na żądanie, można uzyskać dodatkowe informacje przy pomocy różnych narzędzi analitycznych.

Automatyczne skanowanie serii

Automatyczny tryb skanowania serii dostępny w BRAVO, umożliwia analizę tego samego surowca, dostarczanego w większej ilości, przy minimalnych wymaganiach użytkownika. Co najważniejsze umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy seriami różnych surowców.

Wbudowana kalibracja liczby falowej

Automatyczna kalibracja liczby falowej w BRAVO, zapewnia wysoce powtarzalne pomiary w połączeniu z niedopasowaną dokładnością liczby falowej dla oprzyrządowania dyspersyjnego, co jest kluczowe dla identyfikacji surowców w walidowanych środowiskach.

Ustawienia rodzaju materiału, metody i biblioteki

Widma pojedynczego surowca mierzonego w różnych opakowaniach można przechowywać oddzielnie w jednej kompleksowej metodzie. Wszystkie metody przechowywane są w bibliotece, którą można sprawdzić pod kątem spójności i podpisać. Budowanie biblioteki jest proste i nieczasochłonne. Czas pozyskiwania widm materiałów tworzących biblioteki, jest identyczny z czasem weryfikacji w standardowym trybie pomiaru.

Bezprzewodowa wymiana danych

Wszystkie dane, takie jak biblioteki i wyniki mogą być przesyłane szybko i niezawodnie między BRAVO a komputerem przy użyciu WLAN. Ustawienia sieci WLAN można  skonfigurować w graficznym interfejsie użytkownika BRAVO, a w razie potrzeby sieć może zostać wyłączona.

Stacja dokująca

Opcjonalna stacja dokująca umożliwia ładowanie BRAVO oraz służy jako miejsce przechowywania codziennie używanego wzorca (polistyrenu) i jednej końcówki pomiarowej. Pozwala ona także na przesyłanie danych pomiędzy BRAVO i komputerem PC, w przypadku wyłączenia łączności bezprzewodowej.