SENTERRA II head

SENTERRA II Kompaktowy mikroskop Raman

Najwyższa wydajność połączona z prostą obsługą

Spektroskopia o jakości naukowo-badawczej

SENTERRA II zapewnia doskonałą czułość detekcji i wysoką rozdzielczość spektralną .

W przypadku większości zastosowań wymagana jest standardowa siatka dyfrakcyjna, obejmująca pełne widmo Ramana w jednym skanie o rozdzielczości 4 cm-1. Dla bardziej zaawansowanych badań, takich jak rozróżnianie izotopów lub polimorfów, można zastosować dodatkową siatkę dyfrakcyjną o wysokiej rozdzielczości, której zmiana odbywa się za pomocą kliknięcia myszką.

Intuicyjna i bezpieczna obsługa

SENTERRA II to bardzo wygodny i intuicyjny w obsłudze system, zarówno dla niewyszkolonego użytkownika, jak i eksperta. Hardware i software tworzą ze sobą ściśle powiązane jednostki. Podczas gdy operator prowadzony jest przez kolejne etapy pracy przy pomocy oprogramowania, dostrajanie poszczególnych modułów mikroskopu wykonywane jest automatycznie.

Niezrównana precyzja i dokładność liczby falowej

Aby uzyskać precyzyjne wyniki, niezbędna jest dokładna kalibracja osi długości fali. Unikalna technologia SureCALTM firmy Bruker, zapewnia ciągłą i automatyczną kalibrację osi długości fali bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przez użytkownika.

Pełna niezawodność

Podczas pracy z SENTERRA II można mieć pewność, że otrzymane wyniki będą zawsze wiarygodne. Dzięki w pełni zautomatyzowanym procedurom testowania urządzeń, ocena sprawności systemu odbywa się bez straty cennego czasu. Podczas rzeczywistej analizy, precyzja i dokładność spektralna jest zapewniona przez stałą i automatyczną kalibrację osi długości fali.

Wygodne obrazowanie Raman 

SENTERRA II zapewnia idealne, konfokalne obrazowanie RAMANa i funkcje mapowania, które można zastosować bezpośrednio bez czasochłonnego ustawiania parametrów. Połączenie wydajnej metody zbierania danych i wysokiej precyzji mapowania skutkuje submikronową rozdzielczością przestrzenną i szybką generacją obrazów ramanowskich. Nawet obrazy ramanowskie o wysokiej rozdzielczości mogą zostać zmierzone w ciągu kilku sekund.

SENTERRA II Wizard Parmeters live spectrum 1

Przezywciężenie fluorescencji

Wybór odpowiedniej linii wzbudzenia laserowego ma kluczowe znaczenie dla otrzymania widm Ramana bez zaburzeń fluorescencyjnych. Połączenie mikroskopu SENTERRA II z technologią FT-Raman dodaje czwartą linię wzbudzenia w bliskiej podczerwieni przy długości lasera 1064 nm, co zmniejsza do minimum występowanie niepożądanej fluorescencji. Prosty mikroskop FT-Raman dostępny jest jako RamanScope III.