VerTera Vertex80v

Rozszerzenie verTera THz

Jeden spektrometr dla podczerwieni, THz i innych

Spektrometr VERTEX 80v w połączeniu z modułem verTera w najszerszej konfiguracji pozwala na pokrycie zakresu spektralnego od 3 cm-1 do 50,000 cm-1 od THz do UV. Moduł verTera może być stosowany z kilkoma kompatybilnymi akcesoriami tj. przystawka transmisyjna, cele gazowe, przystawki odbiciowe i ATR na zakres THz, pozwalając na pomiary w ultra szerokim zakresie spektralnym.

VERTEX80v sample compartment
Convenient FTIR and cw THz measurements in the same vacuum sample compartment under identical conditions.

Rozszerzony zakres spektralny i zwiększona rozdzielczość THz modułu verTera pozwala uzyskać cenne informacje dla wielu zastosowań np. polimorfizm, badania polimerów, wysokorozdzielcza spektroskopia gazowa, struktura krystaliczna (fizyka ciała stałego i półprzewodników), farmacja oraz badania leków.

THztransm siliconwafer
THz Transmittance of an ultrapure Silicon wafer, proving the spectral range of verTera-B down to 3 cm-1. The observed interference fringes are due to multiple internal reflections inside the wafer and in good accordance with the sample thickness.
Gas spectroscopy verTera
For gas spectroscopy at low pressure verTera can reveal pure rotational transitions with a unique achievable spectral resolution < 0.0007 cm-1 (< 20 MHz).