VerTera Vertex80v

Rozszerzenie verTera THz

Rozszerzenie verTera THz

Wersje verTera:

Rozszerzenie verTera jest dostępne w trzech wersjach oferujących dostęp do różnych zakresów spektralnych osiągających unikalną rozdzielczość lepszą niż 0.0007 cm-1 (20 MHz). Przegląd dostępnych wersji znajduje się w tabeli poniżej. Zakres spektralny powyżej podanego górnego limitu może zostać pokryty w trybie FTIR spektrometru VERTEX 80v przy użyciu komponentów pracujących w temperaturze pokojowej.

Spektroskopia THz bez komponentów kriogenicznych

Bolometry to sprawdzone, wysokoczułe detektory pracujące w zakresie do 5 cm-1, jednak wymagające kosztownego ciekłego helu, specjalistycznej wiedzy oraz nie dostępne dla niektórych regionów. Alternatywne bolometry chłodzone pulsacyjnie są kosztowne, mogą wytwarzać wibracje oraz wymagać kilku godzin chłodzenia. Rozszerzenie verTera jest gotowe do pomiarów odrazu po włączeniu, nie tworzy kosztów operacyjnych i pozwala na uzyskanie lepszą granicę spektralną i rozdzielczość.

Wersja Zakres spektralny Rozdzielczość spektralna
verTera-B 3 to 40 cm-1 (90 GHz to 1.2 THz) <0.0007 cm-1 (< 20 MHz)
verTera-BM 13 to 50 cm-1 (0.4 to 1.2 THz) <0.0007 cm-1 (< 20 MHz)
verTera-BS 27 to 60 cm-1 (0.8 to 1.2 THz) <0.0007 cm-1 (< 20 MHz)