Solarix product banner 210x452

eXtreme Resolution dla szerokiej gamy przebiegów pracy analitycznej

Kontynuując tradycję innowacji firmy Bruker, ParaCell jest nową podstawową technologią dla solariX XR, zapewniającą niespotykaną stabilność jonów szerokopasmowych, czego skutkiem jest rozdzielczość znacznie lepsza od innych dostępnych systemów.

Technologia eXtreme Resolution FTMS firmy Bruker umożliwia naukowcom dostrzeżenie istotnych "ukrytych" informacji, których brakuje w danych z innych typów spektrometrów mas. Ta zaawansowana technologia zaspokaja potrzeby specjalistów z różnych obszarów tematycznych (np. Małe cząsteczki, ropa naftowa, lipidy, metabolomika itd.). Zastosowania te wymagają wydajnych i precyzyjnych rozwiązań problemów analitycznych. Unikalną wartością tej technologii jest dokładna struktura izotopowa, co daje niezrównaną pewność identyfikacji związku, wymagającą uprzednio nieprecyzyjnych założeń.

Informacje chemiczne można teraz łatwo uzyskać w wydajny i opłacalny sposób, wykorzystując najnowocześniejszą technologię, w której ulepszona, zaprojektowana na nowo technologia ParaCell jest kluczem zapewniającym najwyższą rozdzielczość.

Solarix 2xr key benefits graph

Korzyści

Moc analityczna

Niezrównany w komercyjnej spektrometrii masowej, solariX XR zapewnia możliwość tworzenia nowych przebiegów pracy i testowania hipotez bez ograniczeń.

 

Elastyczność

Elastyczność eksperymentów zapewnia jedna z najszerszej gamy dostępnych źródeł i szeroki panel tradycyjnych i unikalnych metod dysocjacji, które ulepszają każdą aplikację i przyspieszają przebieg pracy.

Prędkość

Wysoka wydajność i elastyczność przekłada się na szybsze, usprawnione przebiegi pracy, przeprojektowując tradycyjne podejścia za pomocą dostrojonych metod, które oszczędzają zarówno czas jak i pieniądze oraz produkują bogatsze zbiory danych w określonym czasie, szybciej niż było to możliwe dotychczas.

 

Analizy gotowe do użycia

Zaawansowane oprogramowanie do akwizycji, przetwarzania i automatyzacji w połączeniu z doskonałą konstrukcją źródła i w pełni zautomatyzowaną optyką transferu zapewniają imponujące wyniki przy minimalnym wysiłku użytkownika.

Aplikacje

Analiza małych cząsteczek

Badania składu zawartości pierwiastków są dokładne i wiarygodne, ponieważ solariX XR jest pierwszym komercyjnym systemem, który rutynowo dostarcza odpowiedzi pochodzących z drobnej struktury izotopowej, która jest niewidoczna dla większości innych analizatorów masy.

 

Zaawansowana analiza białek

solariX XR może mierzyć duże nienaruszone biomolekuły z rozdzielczością izotopową, a następnie przeprowadzić szczegółową analizę strukturalną ze sprawdzonych zastosowań w proteomice, analizie biofarmaceutycznej i wiedzy o białkach.

 

Obrazowanie molekularne

Wykorzystanie niedoścignionej wiedzy firmy Bruker w zakresie przetwarzania obrazu z mocą eXtreme resolution zapewnia pełną kompetencję w zakresie  przestrzennej lokalizacji małych cząsteczek z różnych próbek.

 

Złożone mieszaniny

Wykorzystaj najwyższą rozdzielczość, aby zapewnić selektywność dla próbek, takich jak ropa naftowa, żywność i napoje, badania środowiskowe i biologiczne małe cząsteczki zawierające tysiące pików, których nie można skutecznie i wydajnie oddzielić za pomocą konwencjonalnych metod chromatograficznych.