HDX SL 530x245

Przebieg pracy HDR

Eksperymenty HDX-MS są często serią eksperymentów przebiegających w czasie prowadzonych w co najmniej 2 różnych warunkach, np. przy 2 różnych poziomach pH lub w 2 różnych temperaturach lub z dodatkiem lub bez dodatku suplementu.

 

Po ustaleniu warunków dla serii eksperymentów, informacja jest przenoszona do oprogramowania do planowania Chronos w celu automatycznego obliczania czasu wstępnej inkubacji, znakowania, hartowania, trawienia i rozdziału.

Flowchart representing the tasks performed automatically by the HDX Solution

Po skonfigurowaniu finalnym i rozpoczęciu akwizycji system automatycznie przygotowuje, i analizuje wszystkie próbki z serii. Po zebraniu danych spektrometrii masowej, dane są przesyłane do oprogramowania HDExaminer w celu obliczenia stosunków H/D, generowania wykresów wychwytu deuteracji i produkcji map cieplnych. Dane te można następnie wyeksportować do programu generacji struktury krystalicznej 3D, takiego jak PyMol, do trójwymiarowej wizualizacji regionów dotkniętych analizowaną zmianą.
 

Przebieg pracy rozwiązania HDX (kliknij, aby powiększyć):

HDX Solution workflow1
HDX Solution workflow2