amaZon SL Ion Trap
  • Wysoka czułość w zakresie niskich częstotliwości dzięki opatentowanej technologii Dual Ion Funnel
  • Szybkie skanowanie Technologia Ion Trap o wysokiej wydajności zapewnia niezrównaną jakość widma MS i MS/MS pod względem rozdzielczości i dokładności
  • Prędkości skanowania do 32 000 u/s przy pełnej rozdzielczości izotopowej zapewniają szybkie cykle pracy dla zestawów danych MS i MS/MS, kompatybilnych z szybkimi rozdziałami HPLC
  • Szybkie przełączanie biegunowości przyspiesza przesiewanie i zwiększa niezawodność wyników.
  • Algorytm SmartFrag™ zapewnia optymalną skuteczność fragmentacji dla każdego rodzaju związku i zapewnia pełne odtwarzalne widma MS/MS, idealne do przeszukiwania bibliotek.
  • Fragmentacja jest możliwa do etapu MS11, umożliwiając szczegółowe badania strukturalne związków.
  • Izolacja mono-izotopowa jest zapewniona przez cały standardowy zakres masy.
  • amaZon SL płynnie integruje się z szeroką gamą systemów LC, modułów przygotowywania próbek i źródeł API.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.