amaZon speed ETD Ion Trap

Niezrównana wydajność pułapki jonowej dla zastoswań proteomiki

Nowy system pomiaru prędkości AmaZon zawiera kluczowe udoskonalenia zapewniające dokonywanie nieosiągalnych jak dotąd badań proteomiki proteomiki. Wysoki zakres dynamiczny i złożoność próbek proteomicznych ze względu na modyfikacje posttranslacyjne wymagają maksymalnej szybkości i czułości w celu wychwycenia jak największej liczby peptydów.

Pułapka jonowa amaZon ETD z wyznacza nowe standardy w identyfikacji białek dzięki zwiększonej szybkości MS/MS, nowej izolacji SWIFT i fragmentacji SMART.

Daje to możliwość rutynowej identyfikacji ponad 2500 jednoznacznie zidentyfikowanych białek w pojedynczym cyklu LC-MS/MS z 5μg lizatu linii komórkowej HeLa. Linia transferowa z podwójną dyszą jonowym zapewnia absolutną czułość wzorcową.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.