amaZon speed ETD Ion Trap

Niezrównana wydajność pułapki jonowej dzięki wprowadzonym innowacjom

  • Identyfikujące w proteomice „Bottom-up” umożliwiają wykrywanie białek występujących w małych ilościach dzięki znacznie zwiększonej wydajnopści cyklu pracy MS/MS
  • Top-down sequencing (TDS) w celu uzyskania najwyższej sekwencji sekwencji białka
  • Najwyższy poziom powtarzalności dzięki wiodącej na rynku dokładności masowej
  • Wiodąca technologia podwójnej dyszy dla niezrównanej czułości
  • Znakomite aplikacje ETD / PTR do pełnej analizy PTM
  • Nowa izolacja i fragmentacja SMART
  • Niezrównana prędkość skanowania 52 000 u/s przy szerokości piku <0,5u dla rozdzielczości podwójnie naładowanych jonów

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.