amaZon speed Ion Trap
amazon speed 1

MSn dla analizy strukturalnej

Identyfikacja metabolitów leków i weryfikacja ich struktury są istotnymi częściami rozwoju farmacji i odkrywania nowych leków.

Identyfikacja metabolitów leków i weryfikacja ich struktury są istotnymi częściami rozwoju farmacji i odkrywania nowych leków. Oprogramowanie takie jak FragmentExplorerTM jest idealnym narzędziem do potwierdzania struktury, wykorzystując szybką i czułą stopniową fragmentację MSn pułapki jonowej amaZon. Oprogramowanie firmy Bruker MetaboliteTools™ zapewnia niezawodne przewidywanie metabolitów, a także wykrywanie i interpretację nowych związków.

Back
amazon speed 2

Przebieg pracy Walk up Compass OpenAccess

The intuitive and workflow-oriented GUI of the Compass OpenAccess software supports the flexibility and speed of the amaZon speed as an ideal solution.

Intuicyjny i zorientowany na płynny przebieg pracy, graficzny interfejs użytkownika oprogramowania Compass OpenAccess oferuje elastyczność i szybkość działania systemu amaZon, jako idealne rozwiązanie. Sieciowy system idealnie nadaje się do przebiegu pracy, np. kontrola jakości (QC), weryfikacja MW zrekombinowanego białka lub automatyczne przeszukanie biblioteki.

Back
amazon speed 3

Kwantyfikacja leków

Rzetelna i rutynowa kwantyfikacja było zadaniem zarezerwowanym do tej pory przez potrójne instrumenty kwadrupolowe.

Rzetelna i rutynowa kwantyfikacja jest zadaniem zarezerwowanym dla potrójnych kwadrupoli. Zwiększona prędkość i powtarzalność amaZon speed w doświadczeniach MRM umożliwia niezawodną kwantyfikację docelowych związków w różnych matrycach.

Back