amaZon speed Ion Trap

amaZon speed

Redefiniowanie wydajności pułapek jonowych dla aplikacji małocząsteczkowych

Pułapka jonowa amaZon wyznacza nowy standard analityczny dla zastosowań małocząsteczkowych i przesiewowych. Fundamentalne udoskonalenia sprawdzonej platformy AmaZon oferują radykalnie większą szybkość i rozdzielczość masową. Wydajność MS/MS i powtarzalne oznaczanie ilościowe zapewniają niezrównany poziom wydajności.

Dzięki 10-krotnie wyższej czułości MS/MS w porównaniu z obecnymi platformami, Zero Delay Alternating ™ operujący przy częstotliwości akwizycji MS  wynoszącej minimum 20Hz. Oferowana pułapka jonowa spełnia rosnące zapotrzebowanie rynku farmaceutycznego, chemicznego i klinicznego.

amaZon opiera się na ogromnym doświadczeniu firmy Bruker w zakresie technologii pułapki jonowej i został zaprojektowany specjalnie w celu zwiększenia możliwości w obszarach badań, takich jak proteomika, metabolomika, badania przesiewowe związków i ich identyfikacja oraz szczegółowa analiza chemiczna.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.