amaZon speed Ion Trap

Niezrównana wydajność pułapki jonowej dzięki wprowadzonym innowacjom

  • Znacznie przyspieszony cykl pracy MS/MS dla bardziej produktywnego gromadzenia danych
  • Najwyższa dokładność masy pułapek jonowych dzięki opatentowanej konstrukcji generatora RF
  • Wiodąca technologia podwójnej dyszy dla podwyższonej czułości
  • Zero Delay Alternating™ do przełączania biegunowości przy minimalnej szybkości akwizycji MS 20Hz
  • Nowa izolacja i fragmentacja SMART
  • Niezrównana prędkość skanowania 52 000 u/s przy szerokości piku <0,5u dla rozdzielczości podwójnie naładowanych jonów
  • Obsługa najszybszych aplikacji UPLC wykorzystując maksymalny cykl pracy.

Podwujna dysza jonowa

Dostarcza niezmienionej czułości dzięki podwójnemu wlotowi jonów.

ama Zon speed TD02
ama Zon speed TD03

Szybko skanujący analizator mas

Dostarcza niezmienionej czułości dzięki podwójnemu wlotowi jonów.

ama Zon speed TD01

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.