Product slider toxtyper 2 0

Kompletne rozwiązanie aplikacyjne dla Toxtyper 2.0

Od kompleksowych badań przesiewowych do docelowych bibliotek i pół-kwantyfikacji

Przykładowe dane demonstrujące równoczesne, bardzo czułe wykrywanie leków w ludzkim moczu. Po prostym przygotowaniu próbki (ekstrakcja ciecz-ciecz) 1 ml moczu, Toxtyper 2.0 pozwala na wykrycie do 0,8 ng/ml.

Toxtyper figure1

Koncepcja otwartych bibliotek

Pojawienie się nowych leków, takich jak syntetyczne kannabinoidy, powoduje konieczność szybkiej aktualizacji metod przesiewowych. Toxtyper 2.0 zapewnia gotowe do użycia biblioteki referencyjne widm, stale aktualizowane dzięki wkładom naszych klientów i partnerów do współpracy. Zdefiniowane przez użytkownika wpisy w bibliotece można utworzyć za pomocą kilku kliknięć myszką, co pozwala laboratoriom szybko reagować na nowe wzorce nielegalnego i legalnego niewłaściwego używania narkotyków.

Interaktywność zapewnia łatwy dostęp do danych o dużej wartości

Pojawienie się nowych leków, takich jak syntetyczne kannabinoidy, powoduje konieczność szybkiej aktualizacji metod przesiewowych. Toxtyper 2.0 zapewnia gotowe do użycia biblioteki referencyjne widm, stale aktualizowane dzięki wkładom naszych klientów i partnerów do współpracy. Zdefiniowane przez użytkownika wpisy w bibliotece można utworzyć za pomocą kilku kliknięć myszką, co pozwala laboratoriom szybko reagować na nowe wzorce nielegalnego i legalnego niewłaściwego używania narkotyków.

Toxtyper figure2

Badanie przesiewowe, potwierdzenie i badanie półilościowe w jednym przebiegu

Standardowe przebiegi pracy można rozszerzyć o dodatkowe zautomatyzowane metody półilościowe przy użyciu dowolnej biblioteki Toxtyper 2.0. Jednopunktowa kalibracja docelowych związków przy użyciu wewnętrznych standardów dostarcza dane dotyczące zakresu stężeń (np. Powyżej lub poniżej wartości docelowej) w tej samej pojedynczej analizie LC-MSn.

Analysis 500px

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.