compact LC-MS/MS
High Dynamic Range

Wysoki zakres dynamiczny

5 rzędów wielkości zakresu dynamicznego odstępów pomiędzy skanowaniami przy prędkości LC.

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] 5 orders of magnitude intrascan dynamic range at LC speed. Very fast detection and digitizing technology is key to maintaining full resolution at all acquisition speeds and provide high dynamic range to detect the smallest peaks in the presence of high-abundance background matrix.

Back
Chemistry Support

Wsparcie dla chemii

Twoje laboratoryjne, pomagające w publikacji narzędzie dla chemii syntetycznej dostarczone i zarządzane!

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] Your in-lab, publication-ready facility for synthetic chemical confirmation delivered and managed!

Compass OpenAccess™ provides an automated walk-up accuratemass system for chemical formula identification, confirmation and general LC-MS measurements.

Further information: Compass OpenAccess™

Back
Smart Formula01
Smart Formula02

Wyznaczanie wzoru - SmartFormula

Trzy wymiary informacji jednocześnie podnoszą twoje wyniki analityczne do niedostępnej jak dotąd pewności...

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] Three dimensions of information simultaneously raise your analytical tasks to unrivaled heights of confidence: Measure with superior accurate mass Validate with True Isotopic Pattern (TIP) analysis Also benefit from accurate mass and TIP in analysis of fragments in MS/MS mode.

For further information: Technical-Note TN-26

Back
Teaser FUSION

Bruker FUSION-SV

Weryfikacja struktury małych cząsteczek w pełni integrująca dane HRAM-MS i NMR w celu zwiększenia swoistości

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] Fully integrated HRAM-MS and NMR data for unrivalled structure verification This ground-breaking software package allows users to easily integrate high resolution accurate mass (HRAM) mass spectrometry (MS) and complementary NMR data.

Just click to learn more about Bruker FUSION-SV.

Back