maXis II LC-QTOF

maXis II™ / maXis II™ ETD

Innowacje technologiczne

  • Rekordowa rozdzielczość pełnej czułości (FSR) > 80000
  • Solidne możliwości ETD  dzięki nowatorskiemu źródłu nCI i aparatowi do wzbogacania gazu (opcjonalnie)
  • Natywna spektrometria masowa (opcjonalnie) ze zwiększoną desolwatacją kompleksów supercząsteczkowych
  • Wysokiej rozdzielczości dynamiczny zakres o 5 rzędach wielkości osiągnięty przy prędkościach UHPLC dzięki technologii próbkowania 50 GBit/s – końcowa analiza ilości śladowych ze złożonych macierzy o dużym poziomie tła
  • Instant Expertise™ Inteligentne, samo-optymalizujące procedury MS/MS dla uzyskania doskonałych wyników już przy pierwszym użyciu
  • Jednorazowa akwizycja typu podłącz i działaj z potrójną kwadrupolową czułością zapewniająca wyniki jakościowe i ilościowe w jednym cyklu LC z najkrótszym czasem do zakończenia
  • Komórka kolizyjna gradientu DC  dla wysokiej czułości i szybkiego MS/MS

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.