micrOTOF focus II TOF-MS

microTOF focus II

Wysoce wydajne rozwiązanie weryfikacji molekularnego składu

Weryfikacja składu molekularnego, generowanie wzorów De Novo, badania przesiewowe w wielu celach, odkrywanie biomarkerów i analiza białek w stanie nienaruszonym to tylko kilka przykładów zastosowań, które mogą być objęte wysokowydajnymi systemami TOF-MS.
MicrOTOF II reprezentuje złoty standard pod względem wydajności i elastyczności z wykorzystaniem tej technologii.

Doskonała rozdzielczość i dokładność określania masy w połączeniu z prawdziwym wzorem izotopowym umożliwia jednoznaczne określenie formuły sumarycznej lub chromatogramy jonów o wysokiej rozdzielczości z wyodrębnionymi jonami z zakresem masy <2 mDa w połączeniu z HPLC, UHPLC, CE, a nawet GC.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.