Maldi imaging 25 Years Maldi web

25 lat MALDI

25 lat wiedzy, innowacji i precyzji

W 1985 r. Franz Hillenkamp i Michael Karas opisali, zjonizowaną alaninę, napromieniowując mieszaninę alaniny i tryptofanu za pomocą impulsu laserowego. Ta, wspomagana laserem desorbcja jonizująca stanowiła fundament technologii otwierającej nowe możliwości w nauce, od chemii organicznej i polimerowej po proteomikę, mikrobiologię i rozwój leków.

Firma Bruker jest liderem na rynku MALDI od 1992 roku, kiedy to wprowadziła pierwszy system MALDI-TOF. Przez dziesięciolecia budowała wiedzę, aby ewoluować technologię, wprowadzała granice w jej zastosowaniu i stworzyła światowej klasy rodzinę instrumentów.

Knowledge3
Innovations3
Precision3

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.