ImagePrep for tissue imaging

Opatentowana technologia przygotowywania macierzy dla systemu wizualizacji tkanek MALDI

Niezawodne przygotowanie próbek tkanek umożliwia obrazowanie o wysokiej czułości w badaniu rozmieszczenia przestrzennego biomarkerów białkowych i potencjalnych leków w badaniach biologicznych (podstawowych) oraz klinicznych.

ImagePrep jest urządzeniem do osadzania matrycy dla systemu obrazowania MALDI w procesie identyfikacji (odkrywania brzmi źle) biomarkerów, obrazowaniu leków i badaniach patologicznych.

Użycie unikatowej technologii wibracyjnej waporyzacji (wibracyjnego odparowania), ImagePrep oferuje wysoce odtwarzalne i w pełni zautomatyzowane przygotowanie macierzy dla systemu obrazowania MALDI.

Dla tkanek, osiągana rozdzielczość boczna to 50µm. Na skrawkach tkanek osiągane wysokiej jakości widma masowe umożliwiają lokalizację biomarkerów.

Kompletne rozwiązanie do obrazowania molekularnego MALDI zawiera w pełni zautomatyzowane urządzenie ImagePrep, spektrometr masowy MALDI-TOF oraz oprogramowanie umożliwiające analizę danych i analizę statystyczną.

ImagePrep jest urządzeniem do osadzania matrycy dla systemu obrazowania MALDI w procesie identyfikacji (odkrywania brzmi źle) biomarkerów, obrazowaniu leków i badaniach patologicznych.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.