ImagePrep for tissue imaging

Nowe urządzenie ImagePrep umożliwia wysoce powtarzalne wytwarzanie próbek dla systemu obrazowania MALDI w sposób wysoce zautomatyzowany „za naciśnięciem przycisku”, tym samym dostarcza doskonałej jakości widma dla obrazów w wysokiej rozdzielczości sięgającej 50 mikronów.

Nowa technologia: Wibracyjnej waporyzacji

W stacji ImagePrep, za pomocą wibracyjnej waporyzacji prowadzonej w ściśle kontrolowanych warunkach wytwarzany matrycowy aerozol jest delikatnie umieszczany na odcinkach tkanki. Średnia osiągana wielkość kropli to około ≅ 20 µm, wymiary wszystkich kropli są utrzymywane poniżej 50 µm.

Powtarzalność i kontrola jakości

Czujnik optyczny monitoruje światło rozproszone od kryształów matrycy, aby kontrolować wszystkie istotne parametry przygotowania w czasie rzeczywistym: okresy nakładania i przerwy, grubość warstwy matrycy, wilgotność, szybkość suszenia itp. Umożliwia aktywną kontrolę procesu i najwyższą powtarzalność.

Rozwiązanie do obrazowania molekularnego MALDI

Stacja ImagePrep uzupełnia rozwiązanie MALDI do obrazowania molekularnego firmy Bruker, składające się z systemu MALDI-TOF/TOF o wysokiej wydajności z technologią lasera smartbeam™, oprogramowanie flexImaging i konduktywnego zespołu szkieł ślizgowych, zapewniającego pełną integrację od gromadzenia danych do analizy obrazu i opatentowanego ClassImaging do klasyfikacji próbek.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.