Microflex LRF banner 960x420

microflex™ LRF - Najpotężniejszy nastolikowy MALDI-TOF MS

Benchtop MALDI-TOF MS with 15k resolution

Microflex LRF o rozdzielczości 15k w trybie reflektronowym obsługuje szeroki zakres zadań analitycznych i zapewnia tryby działania oparte na reflektrorze liniowym. Jest łatwy w użyciu dzięki intuicyjnym funkcjom, które są idealne nawet dla początkujących użytkowników i pracowni wielo-instrumentowych.

 

Fałszowanie żywności


Ogólnoświatowy wpływ fałszowanie żywności na finanse jest ogromny. Analiza MALDI, np. oliwy z oliwek i mieszanki oleju sojowego może być szybko wykonana celem klasyfikowania w kierunku falsyfikacji.

Polimery

Określanie całkowitego, bezwzględnego rozkładu masy cząsteczkowych syntetycznych polimerów do 500 kDa. Analizuj dane za pomocą PolyTools lub Polymerix (Sierra Analytics).

Kontrola jakości

W kwestii kontroli jakości, czas do uzyskania wyniku jest krytyczny. Za pomocą microflex LRF można szybko analizować smary na urządzeniach półprzewodnikowych lub oligonukleotydach.

Rutynowy MS

Wyznaczanie masy cząsteczkowej w uniwersalnej spektrometrii masowej: szybkie wyniki z najlepszego, nastolikowego systemu MALDI.

Microflex LRF user 500x333

Wydajne generowanie rezultatów

Konstrukcja urządzenia maksymalizuje czas pracy i wydajność. Sprawdzona niezawodność i łatwość użytkowania microflex LRF jest wynikiem różnych wbudowanych funkcji technicznych.

Zwiększona rozdzielczość i dokładność MS

Najwyższa rozdzielczość w rozszerzonym zakresie mas jest możliwa dzięki źródłu jonów, którym jest opatentowana panoramiczna ekstrakcja jonów PAN™. Najlepsza rozdzielczość masowa nabiurkowego MALDI TOF osiąga się dzięki niezależnemu zasilaczowi reflektora, zintegrowanemu wysokowydajnemu detektorowi MCP i precyzyjnym przetwornikom cyfrowo analogowym.

Zmaksymalizowany czas pracy

Bezolejowy system próżniowy jest w pełni zintegrowany i wyciszony. Mikroflex LRF może działać w szerokim zakresie zasilaczy np. 110 V lub 240 V. Stabilne wytwarzanie jonów realizowane jest za pomocą transmisji światła lasera o częstotliwości 60 Hz przy pomocy światłowodów - ta solidna konstrukcja gwarantuje maksymalizację czasy pracy również dla laboratoriów wieloinstrumentowych.

Elastyczność i czułość


Konstrukcja przyrządu z reflektorem i trybem liniowym pozwala na najwyższą elastyczność dla różnych typów analitu, takich jak oligonukleotydy, białka i polimery. W trybie liniowym system może pracować w trybie jonów dodatnich i ujemnych. Bezsiatkowa konstrukcja reflektora zapewnia niezrównaną czułość. Opracowana przez Bruker technologia AnchorChip™ dodatkowo zwiększa czułość dziesięcioktornie.

microflex™ LRF - Szczegóły techniczne

Mikroflex LRF może pracować w trybie jonów dodatnich i ujemnych używając detektora liniowego. Technologia beznasyceniowego detektora zapewnia najwyższy zakres dynamiki i doskonałą wydajność dla wykrywania wysokich mas. Generację jonów uzyskuje się za pomocą lasera kasetowego N2 o częstotliwości 60 Hz, w tym zmiennego regulatora mocy i optyki UV. Laser działa przy długości fali 337 nm. Źródło jonów microScout™ wykorzystuje dokładne wymiary 1/4 mikro-płytki z płytką docelową o średniej powierzchni (54 mm x 36 mm). Układ pompujący jest w pełni zintegrowany z systemem i zawiera jednostkę pomiaru i kontroli podciśnienia, a także pompę turbo-molekularną 70 l/s i pompę membrnową.

 

 

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.