proteineer fc II lc-maldi fraction collector

Kolektor frakcji LC-MALDI

Połączenie chromatografii cieczowej (LC) z spektroskopią mas MALDI (LC-MALDI) jest techniką odpowiednią do badań z zakresu proteomiki, obejmując profilowanie białek oraz ich identyfikację. Do zalet systemu należy zmniejszenie kompleksowości i wyboru jonów prekursorowych dla akwizycji danych MS/MS bez dodatkowych ograniczeń czasowych.

PROTEINEERfc II umożliwia zautomatyzowany handling cieczy do przygotowania rozdziału LC frakcji białkowych MALDI. Automatyzuje przebieg pracy proteomiki od rozdziału LC do identyfikacji w spektrometrii mas i charakteryzacji poprzez system Bruker FLEX™-serwis MALDI TOF i TOF.TOF.

 

 

Zautomatyzowane przygotowanie próbki do zintegrowanego przebiegu pracy LC-MALDI - od próbki do wnikliwej analizy wyników.