Rpflx Webbanner new

rapifleX MALDI PharmaPulse® - Szczegóły techniczne

MALDI PharmaPulse

Całkowicie nowy spektrometr masowy czasu przelotowego rapifleX MALDI jest sercem MALDI PharmaPulse: jest jedynym spektrometrem mas MALDI z technologią lasera skaningowego 10kHz i dokonuje pomiaru do 10 próbek na sekundę. Wszystkie elementy systemu działają wspólnie, aby w pełni zautomatyzować działanie HTS. Nowo zaprojektowany pakiet oprogramowania do screeningu obsługuje przebieg pracy HTS i działa w połączeniu z autorskim modułem do opracowywania testów, który umożliwia twórcy testu przyspieszenie opracowywania badania bez markerów dla spektrometrii mas MALDI.

Rozwiązanie PharmaPulse

Rozwiązanie PharmaPulse oparte jest na zaawansowanej technologii Bruksel MALDI TOF oraz na dedykowanym pakiecie oprogramowania. Łatwość użykowania i czas do osiągnięcia rezultatu były kluczowymi czynnikami podczas opracowywania tego rozwiązania, czego wynikiem jest intuicyjne, ale jednocześnie wydajne oprogramowanie do pomiaru i analizy milionów próbek korzystając z pełnej automatyzacji. Dwa tryby przebiegu pracy doprowadzają użytkownika do dostosowania testu do spektrometrii mas MALDI, aby łatwo eksportować wyniki do dalszej analizy w systemach LIMS.

Methoddevelopment workflow 500px
RapifleX maldi pharma pulse 250px

Wnosimy nasze najlepsze rozwiązania techniczne do poszukiwania nowych leków:

Przystosowanie do analizy 2-3 milionów próbek bez konieczności interwencji

  •  Nowe źródło i układ optyczny dla jonów
  •  Brak konieczności oczyszczania optycznego źródła/jonów podczas początkowych badań przesiewowych
  •  Łatwe i szybkie czyszczenie układu w razie potrzeby


Kompatybilny z CyBio®-Well Vario z 384 lub 1536 kanałowym pipetorem zapewniającym wysoką precyzję i ultra-szybkie przygotowanie płytki

Bardzo niski koszt jednostkowy za przebadaną próbkę

  • Brak rozpuszczalnika, brak odpadów, brak etykietowania
  • 0,025 do 1 μl objętości próbki
  • Niedrogie, jednorazowe płytki dla próbek

 

W pełni automatyczna wymiana płytki z 1536 próbkami

  • Nowy ultraszybki autoloader łatwo integrujący się ze standardowymi systemami robotycznymi
  • Wytrzymała konstrukcja dostosowana do operacji uHTS

 

Nowe, jednorazowe płytki do próbek MALDI HTS

  • Spełnia wszystkie wymagania dotyczące niezawodnej jonizacji MALDI
  • Odpowiedni dla geometrii 384, 1536, 3072 lub 6144

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.