Tissuetyper Webbanner

Serwis & Wsparcie

Usługi Bruker Daltonics są wykonywane przez wyszkolonych i certyfikowanych inżynierów. Spełnia Spełnione są wymagania DIN EN ISO 9001: 2000

 

Dostępne usługi obejmują:

  • Telefoniczne wsparcie zapewnia szybszy dostęp do naszego zespołu technicznego, do zlecenia serwisowego, działań następczych i ogólnych informacji
  • Planowana konserwacja zgodnie z wymaganiami
  • Wsparcie telefoniczne od wysoko wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów, w celu odizolowania i rozwiązania problemów związanych z oprogramowaniem jak i sprzętem
  • Zdalna obsługa narzędzi internetowych do diagnozy serwisowej i obsługi aplikacji
  • Serwis naprawczy i konserwacji na miejscu u Klienta
  • Dostępność części zamiennych w ciągu 24 godzin lub w ciągu kilku dni roboczych na całym świecie
  • Usługi zgodności w zakresie kwalifikacji instalacji, weryfikacji kwalifikacji operacyjnych / wydajności
  • Planowanie laboratorium i delokalizacja
  • Doradztwo w celu poprawy wydajności laboratoriów (materiały zużywalne, opracowanie metod i obsługa kompleksowych rozwiązań

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.