Tissuetyper Webbanner

Nowatorska konstrukcja źródła jonów zapewnia niezawodną, codzienną pracę

 • Wydłuża czas przestoju między czyszczeniem o rząd wielkości.
 • Łatwy dostęp do samonastawnych soczewek jonowych, gdy czyszczenie jest w rzeczywistości potrzebne. Cały zestaw soczewek można przepłukać etanolem.
RapifleX 17 tissuetyper final
Workflow Ion Source

Wiodące oprogramowanie analizy tkanek MALDI

flexImaging

pozwala konfigurować i analizować poszczególne zestawy danych.

 

 • Oparty o przyjazny dla użytkownika kreator do konfiguracji nowych eksperymentów
 • Prawdziwa 64-bitowa aplikacja umożliwia wydajną obsługę megapikselowych zestawów danych
 • Bezpośredni dostęp do pojedynczych widm masowych
 • Akwizycja zbiorcza
 • Wspólnie rejestruj i nakładaj wirtualne mikroskopijne slajdy w pełnej rozdzielczości, aby uzyskać szczegółową adnotację histologiczną
MALDI Imaging data overlaid with virtual microscopic slide in flexImaging
MALDI Imaging data overlaid with virtual microscopic slide in flexImaging.

SCiLS Lab

Oprogramowanie do analizy statystycznej do wydobywania istotnych danych z MALDI Tissuetyper. Umożliwia zarówno analizę poszczególnych zestawów danych, jak i kompleksową analizę badań klinicznych i przedklinicznych.

 

 • Interfejs użytkownika zaprojektowany do obsługi wielu zestawów danych
 • Analiza jednoczynnikowa: średnie intensywności, odchylenia standardowe, odkrywanie eliminujących markerów m/z- (analiza ROC), testy hipotez i znajdywanie korelujących wartości m/z
 • Bezinwazyjna analiza wielowymiarowa: przestrzenna segmentacja dużych zbiorów danych, analiza komponentów w celu wyodrębnienia najważniejszych trendów
 • Nadzorowane typowanie tkanek: Obliczanie klasyfikatorów na podstawie danych przykładowych i klasyfikacji nowych obserwacji/próbek
Analysis of a clinical dataset in SCiLS Lab
Analysis of a clinical dataset with 21 independent patient samples in SCiLS Lab.

SCiLS Lab 3D

Dzięki niespotykanej prędkości rapifleX badania 3D MALDI Tissuetyper są w zasięgu ręki. Opcja SCiLS Lab 3D umożliwia rekonstrukcję, wizualizację i analizę statystyczną zbiorów danych 3D.

3D volume reconstruction and spatial segmentation of a kidney sample in SCiLS Lab
3D volume reconstruction and spatial segmentation of a kidney sample in SCiLS Lab.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.