Slider Homepage TargetScreener Elute

TargetScreener - kompleksowe rozwiązanie przesiewowe i ilościowe w zakresie toksykologii sądowej

Eliminowanie wyników fałszywie pozytywnych

Analiza złożonych płynów ustrojowych pod kątem obecności narkotyków i/lub substancji toksycznych wraz z towarzyszącymi im metabolitami jest trudnym zadaniem, szczególnie gdy "pierwsze podejście" jest bardzo ważne. TargetScreener HR został zaprojektowany, aby sprostać tym wyzwaniom i dokładnie wykrywać, leki/toksyny które są obecne w próbce, albo jeśli nie znaleziono trafień w bazie danych, następnie dostarczyć kilka kluczowych danych analitycznych i informacji, aby dać najlepszą szansę wyjaśnienia i identyfikacji.

TargetScreener HR - Uzyskaj pełny obraz

TargetScreener HR został zaprojektowany specjalnie do użycia z spektrometrami mas Brukter QTOF, aby umożliwić kompleksowe, celowe, przesiewowe, badania kliniczne, potwierdzanie i oznaczanie ilościowe leków i innych substancji toksycznych w płynach ustrojowych człowieka. Rozwiązanie jest wysoce zautomatyzowane, a tym samym minimalizuje czas dopracowywania metod do badań toksykologicznych.

Fig.3 a Chromatographic overlay of bbCID qualifier QI ion traces b bbCID spectra Qualifier Ions circled in green

Sercem TargetScreener HR jest wysokiej jakości kryminalistyczna baza danych zawierająca ponad 2000 związków o znaczeniu kryminalistycznym. Baza danych o wysokiej rozdzielczości (HR) zawiera dokładne dane na temat masy dla jonów macierzystych, adduktów, jonów fragmentów, a także wzoru izotopowego i informacji o czasie retencji zapewniających maksymalną pewność wyniku końcowego oraz całkowity czas analizy od podania próbki do kolejnego podania poniżej 20 minut. W celu zwiększenia elastyczności użytkownicy mogą z łatwością dodawać nowe związki do bazy danych HR-MS, gdy tylko staną się dostępne, co zapewni inwestycję w przyszłość i umożliwi przeprowadzenie retrospektywnej analizy wcześniej analizowanych próbek.

Ten ostatni punkt jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę eksplozję liczby nowych syntetycznych kannabinoidów trafiających na scenę narkotykową. Korzystając ze standardowego protokołu, nowe substancje można łatwo dodać do bazy danych. Biorąc pod uwagę, że TargetScreener HR zbiera "wszystkie dane, przez cały czas", wszystkie pliki danych zawierają wszystkie informacje wymagane do retrospektywnego ponownego wyświetlenia poprzednio analizowanej próbki, gdy do bazy danych zostały dodane nowe związki.

Jeżeli nie uda się uzyskać pozytywnego id, widma masowe nieznanego piku będą zawierać dokładne informacje o masie jonów pseudomolekularnych, prawdziwy jon izotopowy (TIP) dla składu pierwiastkowego i dokładnych jonów fragmentów masowych, co daje największą szansę na wyjaśnienie struktury chemicznej.

Ponadto znaczące postępy w zakresie instrumentów OTOF firmy Bruker zaowocowały systemami, które są zarówno bardzo czułe, jak i mają duży liniowy zakres dynamiczny, co czyni je idealnymi do badań ilościowych.

Łącznie te korzyści sprawiają, że TargetScreener HR jest najpotężniejszym narzędziem do profesjonalnej analizy kryminalistycznej.

Fig.4 Broadband CID bbCID data acquisition differentiating two isomeric synthetic cannabinoids JWH 122 and JWH 019.