Slider Homepage TargetScreener Elute

TargetScreener HR - kompleksowe rozwiązanie przesiewowe dla złożonych próbek

Poprawny odczyt już za pierwszym razem

Analiza złożonych próbek żywności/wody dla leków, pestycydów, mykotoksyn itp. Możliwe zastosowanie również dla analizy próbek moczu ludzkiego lub zwierzęcego dla trucizn i leków. TargetScreener HR to wydajne rozwiązanie oparte na dokładnej analizie mas i dobrze dobranych bazach danych (ponad 2000 związków) w celu zminimalizowania zgłaszania fałszywych trafień (lub wyników fałszywie negatywnych). Uzyskanie bardzo dokładnych danych ilościowych jest również zapewnione dzięki TargetScreener HR.

TargetScreener HR jest kompletnym rozwiązaniem obejmującym analizę leków, pestycydów, itp. PCP, które można znaleźć w różnych złożonych matrycach, takich jak próbki żywności, śliny, moczu, surowicy lub próbek środowiskowych. Rozwiązanie opiera się na dokładnych pomiarach masy z systemem Bruker QTOF znajdującym się w sercu urządzenia. Do systemu spektrometru masowego dołączono wszystkie komponenty i zintegrowane algorytmy oprogramowania, metody, kolumny i bazy danych, aby umożliwić pracę "wprost po odpakowaniu urządzenia".

TargetScreenerHR Workflow 300px

Zazwyczaj można badać kilkaset lub tysięcy związków przesiewowo w jednej analizie z jednoczesnym oznaczeniem ilościowym. Dzięki temu TargetScreener jest najlepszym rozwiązaniem do zastosowań takich jak badania pestycydów lub innych zanieczyszczeń w żywności, paszy dla zwierząt lub wodzie.

Po zastosowaniu do analizy medycyny sądowej jest równie skuteczny w analizie moczu lub analizie surowicy pod kątem trucizn/przesiewowych badań leków, kontroli miejsc pracy pod kątem nielegalnych narkotyków i kontroli antydopingowej.

Kluczowe powody wdrożenia TargetScreener HR

Korzystanie z TargetScreener HR oznacza, że w czasie działania (20 minut) system zbiera wszystkie dane przez cały czas, zapewniając tym samym retrospektywne i nieznane dotąd możliwości identyfikacji. Stąd, jeśli wymagane jest badanie próbek pod kątem nowych interesujących nas związków, prosta operacja pozwala na to bez potrzeby ponownego wprowadzania próbki.

Wysoce dobrana duża baza danych daje największą szansę na wyeliminowanie wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych za pomocą wysokiej rozdzielczości, dokładnej analizy masy, wzorów izotopowych, adduktów i wzorców fragmentacji bbCID oraz porównywanie z uzyskanymi danymi. System jest również bardzo czuły i dający dokładne ilościowe dane, aby można go było stosować w badaniach bezpieczeństwa żywności lub narkotyków, a także w wykrywaniu dozwolonych limitów substancji.

TargetScreener HR jest niezwykle skuteczny w zakresie dokładnych, badawczych analiz przesiewowych i kwantyfikacji oraz retrospektywnego wydobywania danych.

Dowiedz się więcej o aplikacjach