Mat science NMR 101

Najbardziej wszechstronna seria instrumentów NMR, EPR i przedklinicznych MRI

Bruker jest liderem na rynku analitycznych rezonansów magnetycznych takich jak NMR, EPR i przedklinicznego obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI)

Oferta produktów firmy Bruker w dziedzinie rezonansu magnetycznego obejmuje  NMR, przedkliniczny MRI, EPR i Time-Domain (TD) NMR. Dodatkowo. Firma Bruker oferuje najszerszą na świecie gamę narzędzi badawczych umożliwiających badania w dziedzinie nauk o życiu, inżynierii materiałowej, chemii analitycznej, kontroli procesów i badań klinicznych.