EPR in Pharma
Benefits of Benchtop Electron Spin Resonance
Ros1 banner

Prezentujemy Elektronowy Rezonans Paramagnetycznym (EPR)

EPR jest jedyną metodą bezpośredniej detekcji gatunków paramagnetycznych. Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) obejmuje szeroki zakres dziedzin, od kontroli jakości po badania molekularne w takich dziedzinach, jak badania materiałowe, biologia strukturalna i fizyka kwantowa. Eksperymenty EPR dostarczyły nieocenionych informacji dotyczących struktur metaloproteinowych oraz struktur i procesów w procesie fotosyntezy.

Firma Bruker jest wiodącym na świecie dostawcą systemów spektrometru elektronowego paramagnetycznego rezonansu (EPR). Nasze linie produktowe obejmują linię produktów EPR o nazwie ELEXSYS™, linie produktów EPR EMXplus™ and EMXmicro™, linię do zastosowań rutynowych EMXnano™ oraz linię produktów e-scan™ do kontroli jakości.