e-scan

Złoty standard w dozymetrji promieniowania

Firma Bruker dostarcza kompletny system dozymetrii promieniowania będący złotym standardem w swojej dziedzinie

EPR od dawna służy, jako narzędzie do ilościowego badania skutków promieniowania. Promieniowanie jonizujące wytwarza wolne rodniki w wielu formach materii, które można wykrywać ilościowo za pomocą spektrometru EPR, wzgl. Dosymetria EPR.


Spektrometr EPR działa poprzez pomiar przejść poziomu energii niesparowanych (wolnych) elektronów przy określonej częstotliwości rezonansowej w obrębie zmiennego pola magnetycznego.

Cechy:

Alanina tworzy bardzo stabilny wolny rodnik po poddaniu promieniowaniu jonizującemu. Wolny rodnik alaninowy daje sygnał EPR, który jest zależny od dawki, ale jest niezależny od stosunku dawki i energii i jest stosunkowo niewrażliwy na temperaturę i wilgotność. Tak, więc dozymetria alaninowa jest odpowiednia dla urządzeń do napromieniowania promieniami gamma, wiązkami elektronów lub promieniowaniem rentgenowskim. Dozymetry Alaninowe są dostępne w postaci czytnika peletek lub firmów w zależności od zastosowania.

  • Dokładność na poziomie 1% lub lepsza
  • Niezależny od dawki
  • Limit wykrywania poniżej 1 Gray
  • Dokładność od 10G do 200kGy
  • Czytnik kodów kreskowych do archiwizacji próbek
  • Kompatybilny z ISO/ASTM51507

Bruker z dumą przedstawia nowy system dozymetrii, który łączy w sobie dozymetr alaniny e-skan z folią BioMaxTM Alanine Dosimeter. E-skan jest łatwym w użyciu, stacjonarnym spektrometrem EPR, który zapewnia szybki i dokładny pomiar dawki zarówno dla dozymetrów alaninowych, jak i dozymetrów peletek. BioMax Film z kodami kreskowymi nie tylko zapewnia jakość KodakTM, ale także pozwala na automatyzację kilku rutynowych funkcji (tj. Identyfikacja próbki/partii, pozycja próbki i inicjacja pomiaru)

Szybkie, bezpieczne ustalanie dawki

E-skan zapewnia prostą, zautomatyzowaną procedurę pomiaru z firrmu alaniny lub peletek. Oprogramowanie e-scan jest proste i intuicyjne, a jednocześnie zapewniające kompleksowość jakiej potrzebujesz.