e-scan

Stosowany w celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego związanego z patogenami przenoszonymi przez żywność, takimi jak Salmonella i przedłużyć okres przydatności do spożycia produktów

Napromieniowana kontrola żywności zgodnie z normami europejskimi

Napromieniowanie żywności stosuje się w celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego związanego z patogenami przenoszonymi przez żywność, takimi jak Salmonella i przedłużyć okres przydatności do spożycia (hamowanie kiełkowania, opóźnienie dojrzewania). W rzeczywistości promieniowanie jonizujące hamuje podział mikroorganizmów i tworzy tak zwane produkty radiolityczne, jak również wolne rodniki. W środowisku suchym te rodniki są względnie stabilne.
 
Na przykład napromieniowane kości drobiowe lub suszone przyprawy mogą zawierać znaczną ilość stabilnych rodników, które można łatwo wykryć za pomocą spektroskopii EPR (EPR = elektronowy rezonans paramagnetyczny, znany również, jako ESR). W latach 90, przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje i testy wielokrotnie powtarzane w celu ustanowienia ogólnoeuropejskich standardów przygotowania próbki, protokołu pomiarowego i jednoznacznej identyfikacji napromienionej żywności za pośrednictwem EPR. Obecnie istnieją trzy normy UE określające kontrolę napromieniowania żywności za pomocą spektroskopii EPR.

Dzięki standardowym spektrofotometrom EPR firmy Bruker, takim jak seria EMX i ELEXSYS , kontrola napromieniowania żywności może być prowadzona z najwyższą czułością. Eksperymenty te wymagają doświadczonych techników lub naukowców do obsługi tych złożonych spektrometrów z ich pełnych możliwości technicznych.
Jednakże, aby kontrola napromieniowania żywności przez EPR stała się bezpieczną, niezawodną i akceptowaną metodą, potrzebny jest dedykowany system EPR w formacie na stolikowym, który jest łatwy do skonfigurowania i obsługi i który zawiera specjalnie zaprojektowane protokoły i aplikacje, a także niezawodną kalibrację i samokontrolę jako integralna część pakietu. W tym celu analizator żywności e-scan™ firmy Bruker jest produktem z wyboru i stanowi następcę udanego na stolikowego analizatora EPR EMS104, za pomocą którego przeprowadzono wiele testów wielokrotnie powtarzanych.

  • EN 1786:1996
    Artykuły spożywcze - Wykrywanie napromienionej żywności zawierającej kości metodą spektroskopii ESR
  • EN 1787:2000
    Artykuły spożywcze - Wykrywanie napromienionej żywności zawierającej celulozę metodą spektroskopii ESR
  • EN 13708:2001
    Artykuły spożywcze - Wykrywanie napromienionej żywności zawierającej krystaliczny cukier za pomocą spektroskopii ESR
Food Inserts

LabScape

Service and Life Cycle Support

Bruker’s commitment to provide customers with unparalleled help throughout the buying cycle, from initial inquiry to evaluation, installation, and the lifetime of the instrument is now characterized by the LabScape service concept.

LabScape Maintenance Agreements, On-Site On-Demand and Enhance Your Lab are designed to offer a new approach to maintenance and service for the modern laboratory

Download LabScape Brochure