e-scan

Stosowany w celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego związanego z patogenami przenoszonymi przez żywność, takimi jak Salmonella i przedłużyć okres przydatności do spożycia produktów

Napromieniowana kontrola żywności zgodnie z normami europejskimi

Napromieniowanie żywności stosuje się w celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego związanego z patogenami przenoszonymi przez żywność, takimi jak Salmonella i przedłużyć okres przydatności do spożycia (hamowanie kiełkowania, opóźnienie dojrzewania). W rzeczywistości promieniowanie jonizujące hamuje podział mikroorganizmów i tworzy tak zwane produkty radiolityczne, jak również wolne rodniki. W środowisku suchym te rodniki są względnie stabilne.
 
Na przykład napromieniowane kości drobiowe lub suszone przyprawy mogą zawierać znaczną ilość stabilnych rodników, które można łatwo wykryć za pomocą spektroskopii EPR (EPR = elektronowy rezonans paramagnetyczny, znany również, jako ESR). W latach 90, przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje i testy wielokrotnie powtarzane w celu ustanowienia ogólnoeuropejskich standardów przygotowania próbki, protokołu pomiarowego i jednoznacznej identyfikacji napromienionej żywności za pośrednictwem EPR. Obecnie istnieją trzy normy UE określające kontrolę napromieniowania żywności za pomocą spektroskopii EPR.

Dzięki standardowym spektrofotometrom EPR firmy Bruker, takim jak seria EMX i ELEXSYS , kontrola napromieniowania żywności może być prowadzona z najwyższą czułością. Eksperymenty te wymagają doświadczonych techników lub naukowców do obsługi tych złożonych spektrometrów z ich pełnych możliwości technicznych.

Jednakże, aby kontrola napromieniowania żywności przez EPR stała się bezpieczną, niezawodną i akceptowaną metodą, potrzebny jest dedykowany system EPR w formacie na stolikowym, który jest łatwy do skonfigurowania i obsługi i który zawiera specjalnie zaprojektowane protokoły i aplikacje, a także niezawodną kalibrację i samokontrolę jako integralna część pakietu. W tym celu analizator żywności e-scan™ firmy Bruker jest produktem z wyboru i stanowi następcę udanego na stolikowego analizatora EPR EMS104, za pomocą którego przeprowadzono wiele testów wielokrotnie powtarzanych.

  • EN 1786:1996
    Artykuły spożywcze - Wykrywanie napromienionej żywności zawierającej kości metodą spektroskopii ESR
  • EN 1787:2000
    Artykuły spożywcze - Wykrywanie napromienionej żywności zawierającej celulozę metodą spektroskopii ESR
  • EN 13708:2001
    Artykuły spożywcze - Wykrywanie napromienionej żywności zawierającej krystaliczny cukier za pomocą spektroskopii ESR
Food Inserts